Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Zamanaşımı Kararları

112.540'e yakın içtihat & karar dökümanları arasından "Zamanaşımı" terimini içeren içtihat & karar listelenmektedir. Aşağıdaki Zamanaşımı içtihat&karar "kayıt tarihine" göre listelenmektedir. Zamanaşımı ile ilgili "2.643" içtihat & karar listesi aşağıdadır.
İçtihat
Teşekkül halinde petrol kaçakçılığı zamanaşımı
Ceza zamanaşımının kesilmesine ilişkin hususların disiplin hapsi mahiyetinde olan tazyik hapsi için geçerli olmadığı
Tüzel kişilik perdesinin aralanması- şirketler arasındaki bağ - zamanaşımının ileri sürülmesinin dürüstlük kuralına aykırı olduğu durum
Dava zamanaşımı-yargılamanın yenilenmesi
Trafik kazasından kaynaklanan tazminat davasında ıslah ve zamanaşımı
Dernek yöneticisinin sigorta priminden sorumlu olması- temsil ve yetkisi olanlar arasında işbölümü- zamanaşımı
Sanığın denetim süresi içinde yeni bir suç işlemesi - zamanaşımı
Kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği orman alanı
Zamanaşımına uğramış çekin yazılı delil başlangıcı olarak kabul edilmesi-tanık beyanı
Cmr sözleşmesi kapsamında taşınan eşyanın hasarından kaynaklanan davalar 1 yıllık zamanaşımına tabidir
Faiz alacağının tabi olduğu zamanaşımı süresi --fazlaya ilişkin hakların saklı tutulması
Takip içi zamanaşımı-takibin geri bırakılması
İşçilik alacaklarında zamanaşımı -islah ve hmk uygulaması
Kazandırıcı zamanaşımı ve zilyetlik• tapulu mallar • istisnai durumlar
Kambiyo hukuku • çekte zamanaşımının kesilmesi• dava açılması
Derhal beraat koşulları varsa zamanaşımından düşme kararı verilemez
Zamanaşımı - kesintili zamanaşımı - davanın düşmesi - silahlı tehdit - hakaret
Uyarlama yargılamasında zamanaşımı olmaz....
Islah ve zamanaşımı
Yıllık izin ücreti • zamanaşımı • mevsimlik işçi
Zamanaşımı • hukuki yapısı • ileri sürme koşulu • süreler • zamanaşımını kesen sebepler • ıslah karşı zamanaşımı
Haksız fiil • zamanaşımı süresi depremde yıkılan bina
Mal ayrılığı rejimi • diğer eşin katkı payı• 10 yıllık zamanaşımı
Zamanaşımına uğrayan bono • yazılı delil başlangıcı• alacaklının hakları
İş kazasında yaralanma • zamanaşımı başlangıcı
Yersiz ödemeler • zamanaşımının başlangıcı
Katkı payı • uygulanacak yasa • mal ayrılığı zamanaşımı
İhbar tazminatı • hizmetlerin birleştirilmesi zamanaşımı
Ayıplı mal • toki’nin ilanlarıyla tüketiciyi yanıltması • zamanaşımı süresi • ayıplı mal nedeniyle değer kaybı
Yargıtay bozmasından sonra ıslah geçersiz zamanaşımı defi
Prim alacağı • hak kazanma koşulu • uygulanacak faiz zamanaşımı
İş kazası nedeniyle sgk tarafından açılan rücu davası zamanaşımı
Fesih bildirimi • ücretsiz izin • ihbar tazminatı izin ücreti • zamanaşımı
Ticari işten doğan tellal alacağı • zamanaşımı
Islah yoluyla zamanaşımı defi
Zamanaşımına uğramış çek • çek nedeniyle akdi ilişki
Kredi kartından doğan dava • zamanaşımı
Kazandırıcızamanaşımı zilyetliği kamu malı – yaylak - köy tüzel kişiliğinin davadan feragati
Zamanaşımına ilişkin kurallar ıslaha karşı zamanaşımı
Yıkılan duvarın oluşturduğu zarar zamanaşımı başlangıcı
Islah yoluyla zamanaşımı
Zamanaşımı savunması mahkemenin yapacağı iş
Tapu iptali ve tescili davasında; kamu mallarında hazine ve orman idaresi yönünden 10 yıllık zamanaşımı süresi yürümez
Islah yoluyla zamanaşımı
Dolandırıcılık • zamanaşımı
Yayın yoluyla kişilik haklarına saldırı zamanaşımı süresi
Yangına sebebiyet • manevi tazminat ıslaha karşı zamanaşımı defi
Tasarrufun iptali davası - zamanaşımına uğramış çekler
Adi ortaklık • fesih ve tasfiye • zamanaşımı
Trafik kazası dayanışmalı sorumluluk• ceza zamanaşımı
Zamanaşımı definde bulunan davalının hakkı - zamanaşımı definden, bunu ileri sürenin yararlanacağı
İflasın ertelenmesi zamanaşımı ve hak düşümü süreleri
Taşıma hukuku • rücu davası zamanaşımı • faiz kuralları
İzin ücreti • hesap yöntemi zamanaşımı
Kazandırıcı zamanaşımı • keşif
Zamanaşımına uğramış çekin yazılı delil başlangıcı olarak kabul edilmesi - tanık beyanı
Zamanaşımına uğrayan çekin ciro edilmesi
Hukuk davasında ceza zamanaşımı süresinin uygulanması
Kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine dayalı kadastro tespitine itiraz
Hırsızlık - dava zamanaşımı
Disiplin cezası zamanaşımı süresi - uyarma cezası, gümrük müşaviri
Hükmün açıklanmasının geri bırakılması - zamanaşımı
Haksız eylem • zamanaşımı • ceza davası zamanaşımı kesilmesi
Zamanaşımı • defi niteliği • beyan edilme yöntemi
Zamanaşımını kesen sebepler • icra takibi
İş kazası nedeniyle tazminat davasında zamanaşımı
Yıllık izin hakkı • ücrete dönüşme - ispat külfeti • zamanaşımı
Islah yoluyla zamanaşımı defi
Rücu davası zamanaşımı süresi
Zamanaşımı defi • cevap dilekçesiyle bildirilmesi zorunluluğu
Noterin sorumluluğu uzamış ceza zamanaşımı süresi
Çeklerde zamanaşımı
Taşıma hukuku • zamanaşımı süreleri
Eski ceza kanunu zamanaşımı
Banka şubesinde kaybolan çek • zamanaşımı defi
İzin ücreti • zamanaşımı defi zamanaşımını kesen nedenler
Haksız şikayet • tazminat davası ceza davası • zamanaşımı
Zamanaşımı süresi • eser sözleşmesi
Kişilik haklarına saldırı • tazminat davası zamanaşımı süresi
Rücuan tazminat davası • zamanaşımı başlangıcı
Yazılı delil başlangıcı - zamanaşımına uğrayan çek
Ceza davası • zamanaşımının durması ceza zamanaşımı
Danıştay'dan öğrenim kredisinde zamanaşımı kararı
Yasada bulunan özel hüküm • bağ-kur rücu davası zamanaşımı
Prim borcunun ödenmemesi nedeniyle açılan hizmet tespiti davası sonrasında davalı işverenin prim ödeme yükümlülüğünde zamanaşımı süresi
Haksız fiil davası • uzamış ceza zamanaşımı avukatlık ücreti
Kambiyo senedi • şekil şartı • zamanaşımı
Zamanaşımının kesilmesi icra takibi
Cevap süresi • zamanaşımı defi geçerli zamanaşımı defi
Bonoda zamanaşımı • ceza davası
Dava zamanaşımı -hükmün açıklanmasının geri bırakılması –durma
Islah • zamanaşımı
İcra takibinin zamanaşımı nedeniyle geri bırakılması/istihkak iddiasının reddi davası
Zamanaşımına uğramış çek (ibraz tarihinden 6 ay) ile ilamsız icra takibi
Talep miktarının ıslahla arttırılması zamanaşımı defi
Islahla talebin arttırılması zamanaşımı defi
Çekte zamanaşımı • icranın geri bırakılması
Süresinde ilei sürülmeyen zamanaşımı mahkemece yapılacak iş
Müteselsil sorumluluk zamanaşımı savunması
Trafik kazası sonucu davacı yaralanmış olmakla taksirle yaralama eylemi için ceza zamanaşımı süresinin sekiz yıl olduğu
Zamanaşımı haberleri Zamanaşımı makaleleri
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim