Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

İcra Hukuk MahkemesiÖrnek No Başlık Kanun No Madde No
369 Şikayet- hakkında icra takibi bulunmayan muhatap bankadan garanti tutarının istenmesi 3167 10
334 Kooperatif ortağının hissesine düşecek payı haczedebilir 1163 19
338 Ksmt - çek - çekin ibraz günü ödenir 6102 692
305 İflasın ertelenmesi - Finansal kiralama konusu mal Finans şirketine aittir 3226 0
342 Ksmt - geriye ciro - sonrakilere takip yapamaz 6102 0
554 İcra kefaleti 2004 16
295 Harç - Banka - Kredi alacağı için 492 123
560 Satış avansının kısmi yatırılması nedeniyle satışın uzun süre yapılamaması 2004 106
565 Tehiri icra kararı hacizlerin kaldırılması - mehil vesikası hacizlerin kaldırılması 2004 36
556 İpoteğin fekki İİK 153. 2004 153
346 Ksmt - keşide yeri idari birim değil 6102 0
555 Ev eşyalarının haczi - haczedilmezlik şikayeti 2004 82
331 Vekalet - harç - masraf 491 0
575 Zamanaşımı itirazının kabulü halinde hacizlerin ne zaman kalkacağı - kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip 2004 169
553 Sigorta tahkim komisyonu kararı - itirazın etkisi -kesinleşmeden takip 2004 16
567 Kambiyo seneti - ibraz süresi- mücbir sebep 2004 170
566 Güvence bedeli - yedek akçı - Tahliye - İtirazın kaldırılması 2004 269
563 Açıklama bulunmayan havale - açıklamasız havale 2004 16
574 Ölü kişiye icra takibi yapılması - Taraf değişikliği 2004 16
542 İflas erteleme - işçi alacağı 2004 206
573 Tedbir Talebinin Kabul - Reddi 6100 389
569 Kesin haciz belgesi - adreste bulunamaması ve tüm mal varlığı araştırmasına rağmen 2004 105
600 Usulsüz tebligat - MERNİS adresi 2004 16
599 Keşideci avalistinin takibi için ödememe protestosu çekilmesi gerekir mi? 2004 170
578 İhalenin feshedilmesi halinde alacaklıya ödenen paranın geri alınması 2004 361
587 Faize itiraz - İşçi alacağı 2004 32
580 Zamaaşımı itirazı - kararın kesinlemesi - hacizlerin kaldırılması 2004 33
597 İşçi alacağı faizine itiraz 2004 24
602 Müstakbel - ileride doğacak alacakların haczi - banka hesabı 2004 89
588 Sıra cetveli yapılması için paranın gönderilmesi kararının şikayeti 2004 140
606 Tam yargı kararlarına karşı yürütmeyi durdurma kararı almak üzere mehil vesikası alınabilir mi? 2004 36
611 Şirket sermayesi olarak konulan taşınmaz üzerine haciz konulması 6102 128
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim