Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Karşılıksız çek - talimatMadde:0

T.C.

KAYSERİ

1. İCRA CEZA MAHKEMESİ

Dosya No :                                             Sanık İçin Talimat


İSTANBUL ... İCRA CEZA HAKİMLİĞİ'NE

Karşılıksız Çek Düzenlemeden Müşteki tarafça verilen şikayet dilekçesinde adı yazılı olan SANIK hakkında  mahkememizde açılan davaya istinaden;

Sanık adına duruşma gün ve saatini bildirir, İİK nun 349 maddesindeki "İcra ceza mahkemesinin huzuruna gelmez veya müdafi göndermez iseniz bizzat bulunmanıza da  lüzum görülmediğinden yargılamanın yokluğunuzda yapılacağı" ihtaratını içerir  meşruhatlı davetiye çıkartılarak,

                                   1-Belirlenen duruşma gününde geldiği takdirde, usulüne uygun kimliği tespit edilerek, CMK m. 147 ve 191'deki yasal hakları hatırlatılıp,

a- Savunmasını mahkemeMizde vermek istediği takdirde mahkememizdeki duruşma günümüzün sanığa yazılı olarak bildirilmesi ve talimatın iddiası; 

b- Sanık savunmasını mahkemeNizde vermek istediği takdirde ekte gönderilen şikayet dilekçesi kendisine okunarak

ba- Savunma ve delillerinin sorulması, 

bb- Savunmasının ve delillerinin tespitinde sanığın ödeme savunması varsa buna ilişkin belgeleri ibraz etmesinin istenmesine,

bc- İmza inkarı varsa ayakta oturarak çok sayıda imza örneklerinin alınması ile hukuk davası açılmış ise hangi mahkemece hangi esas no ile işlem gördüğünün bildirilmesi istenilerek, 

 bd- Üzerinde mevcut nüfus cüzdan suretinin talimata eklenerek tutulacak

                        2-  Sanık duruşmaya gelmediği takdirde  de; ihzarına karar VERİLMEMESİ,

 Bu hususlar gerçekleştirilerek düzenlenecek talimat cevabı ve eklerinin duruşmamızın bırakıldığı  .... gününden önce mahkememize gönderilmesi rica olunur. .

 

.


* Bu evrak 5070 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca elektronik imza ile imzalanmıştır ve DYS ortamında gönderilmiştir.*

SANIK :.....

adresinde oturur.


1- Şikayet dilekçesi, çek fotokopisi 

2- Sanık  için normal tebligat için 11,00 TL.lik P.P.

3- Talimat dönüşü için 6,00TL lik P.P.

Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim