Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Tedbir Talebinin Kabul - ReddiMadde:0

RET


HMK 389/1. madde : "(1) Mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağından ya da tamamen imkânsız hâle geleceğinden veya gecikme sebebiyle bir sakıncanın yahut ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi hâllerinde, uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilebilir. " ve 390/3. madde: "Tedbir talep eden taraf, dilekçesinde dayandığı ihtiyati tedbir sebebini ve türünü açıkça belirtmek ve davanın esası yönünden kendisinin haklılığını yaklaşık olarak ispat etmek zorundadır." şeklinde olup yasal şartları taşımadığından ihtiyati tedbir talebinin reddine


İSTİHKAK TEDBİR KARARI


Talep ve icra dosyasının içeriğine göre tedbir talebinin kabulü ile davaya konu edilen mahcuz menkul malların değeri karşılığında nakdi veya süresiz -kesin muteber bir bankanın teminat mektubunun davanın reddi halinde mahcuzların aynı şekilde muhafazası mümkün olmadığı halde alacağa mahsuben alacaklıya ödenmek üzere İcra Dairesine yatırıldığı veya ibrazı takdirinde mahcuz mallar hakkındaki satış ve muhafaza işlemlerinin geçici olarak DURDURULMASINA,


İMZAYA İTİRAZ  - TEDBİR RET


HMK 389/1. madde : "(1) Mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağından ya da tamamen imkânsız hâle geleceğinden veya gecikme sebebiyle bir sakıncanın yahut ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi hâllerinde, uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilebilir. " ve 390/3. madde: "Tedbir talep eden taraf, dilekçesinde dayandığı ihtiyati tedbir sebebini ve türünü açıkça belirtmek ve davanın esası yönünden kendisinin haklılığını yaklaşık olarak ispat etmek zorundadır." şeklinde olup emsal imza asıllarının ibraz edilmediği anlaşılmakla yasal şartları taşımadığından ihtiyati tedbir talebinin reddine

Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim