Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize EkleyinHUMK, HMK VE İİK 2015 YILI  PARASAL SINIRLARI


TARİH                                                                   01.01.2015 - 31.12.2015

Tanıkla İspat Sınırı                                             2.500,00 TL. (6100 S. K. m. 200)

Temyiz Sınırı                                                        2.080,00 TL.  (6100 S. K. Geç. m. 3)

Temyizde Duruşma Sınırı                                 21.220,00 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3)

Karar Düzeltme Sınırı                                        12.690,00 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3)

İcra Mahkemesi Temyiz Sınırı                          5.980,00 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3)6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun geçici 3. maddesi gereğince; bölge adliye mahkemelerinin, 26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun geçici 2 nci maddesi uyarınca Resmi Gazete’de ilan edilecek göreve başlama tarihine kadar, 1086 sayılı Kanunun temyize ilişkin yürürlükteki hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. Bölge adliye mahkemelerinin göreve başlama tarihinden önce aleyhine temyiz yoluna başvurulmuş olan kararlar hakkında, kesinleşinceye kadar 1086 sayılı Kanunun 26/9/2004 tarihli ve 5236 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önceki 427 ilâ 454 üncü madde hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. Bu Kanunda bölge adliye mahkemelerine görev verilen hallerde bu mahkemelerin göreve başlama tarihine kadar 1086 sayılı Kanunun bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır.
  İYUK 2015 YILI PARASAL SINIRLARI


TARİH                                                                                              01.01.2015 – 31.12.2015

 Tam Yargı Davalarında Duruşma Talep Etme Sınırı                                     30.830 TL. üzeri
 Vergi Davalarında Duruşma Talep Etme Sınırı**                                           30.830 TL. üzeri
 Tek Hakimle Görülebilecek Dava Sınırı                                                           30.830 TL.’ye kadar
 İtiraz Edilebilecek Kararlar                                                                                  30.830 TL.’ye kadar
 Temyiz Edilebilecek Kararlar                                                                              30.830 TL. üzeri


 KIDEM TAZMİNATI 2015 YILI TAVANI

01.01.2015 – 30.06.2015 arası 3.541,37 TL
Mahmut Asrağ
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim