Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Bir ilamla hüküm altına alınan haklarla ilgili olarak ayrı ayrı takibin yapılamamasıKanun:6100    Madde:29

Yargıtay 8. Hukuk Dairesinin 2015/16865 karar sayılı içtihadı: "Kötü niyetli olmasa da alacaklı tarafından yasadaki boşluktan yararlanılarak bir ilamdaki haklar için ayrı ayrı takip başlatılarak sebepsiz zenginleşmeye neden olacak şekilde fazladan avukatlık ücreti talep edilmesi hakkın kötüye kullanılmasıdır ve hukuk düzeni tarafından korunamaz. İlam bir bütün olmasına rağmen yasal ve geçerli bir neden olmaksızın alacaklının ayrı ayrı takip başlatması yasalarda belirtilen dürüstlük kuralına uymayacağından mahkemece şikayetçinin iddiaları yukarıdaki ilkeler doğrultusunda değerlendirilerek oluşaçak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ve yazılı gerekçeyle şikayetin reddi isabetsizdir." şeklindedir.

Yargıtay 8. Hukuk Dairesinin 2015/12184 karar sayılı içtihadı  ilk takipte ihmal ettikleri alacaklarını ikinci takipte istediğini belirtmiş ise de ilk takip dosyası infazen işlemden kaldırılmadığı sürece bahsi geçen ihmal edilmiş alacakların önceki takip dosyası üzeriden istenilmesi gerekir" şeklindedir.

İlam bir bütün olmasına rağmen yasal ve geçerli bir neden olmaksızın alacaklının ayrı ayrı takip başlatması yasalarda belirtilen dürüstlük kuralına uymayacağından 2015/36916 sayılı takibin iptaline karar verilmiştir. Alacaklının 2015/36916 sayılı takip dosyasında takibe koyduğu alacaklar yönünden yapması gereken husus Yargıtay 8. Hukuk Dairesinin 2015/12184 karar sayılı içtihadında belirtildiği üzere 2015/36917 sayılı takip dosyasında bu alacak kalemlerinin de takibe eklenerek takibe devam edilmesidir.

Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim