Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Bir ilamla hüküm altına alınan haklarla ilgili olarak ayrı ayrı takibin yapılamaması, açıkça kötü niyet ve fayda zarar arasında aşırı dengesizlik halinde geçerlidirKanun:6100    Madde:29

Yargıtay 8. Hukuk Dairesinin  2015/11928 karar sayılı içtihadı "Yani bir hak sahibi hakkını kullanırken ve borçlu borcunu öderken objektif iyi niyet kurallarına uymak, dürüst davranmak, başkalarını zarara uğratmamak zorundadır. Hak sahibi başkasına zarar vermek amacını taşımasa bile hareketi açıkça iyi niyet kurallarına aykırı ise ve başkasını zarara uğratıyorsa veya hak sahibine sağladığı yarar ile başkasına verdiği zarar arasında aşırı dengesizlik varsa bu durumu hakkın kötüye kullanılması olarak değerlendirebiliriz. " şeklindedir.

İlamdaki haklar için ayrı ayrı takip başlatılarak fazladan avukatlık ücreti talep edilmesinin hakkın kötüye kullanımı olarak kabul edilebilmesi için diğer şartların yanında ayrıca açıkça iyi niyet kurallarına aykırılık ve alacaklıya sağladığı yarar ile borçluya verdiği zarar arasında aşırı dengesizlik bulunması gerekmektedir. 

Borcunu ödemeyen, üzerine mahkeme ilamı alınmasına rağmen yine de ödemeyen borçlunun yapılan ayrı ayrı takiplerin, toplam takip miktarlarına nazaran yaklaşık %2 oranında fazladan icra masrafı ve vekalet ücreti ödemesi, takiplerin toplamının AAÜT'nin 2. Bölüm 3. Kısımdaki ilk dilim olan 35.000TL'yi geçmediği de dikkatte alındığında,  alacaklıya sağladığı yarar ile borçluya verdiği zarar arasında aşırı dengesizlik oluşturacak nitelikte değildir.

Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim