Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Şahsi alacağın adi ortaklıktan alınabilmesiKanun:6098    Madde:638

Borçlar Kanununun 638. maddesi şu şekildedir :"II. Temsilin sonuçları
MADDE 638- Ortaklık için edinilen veya ortaklığa devredilen şeyler, alacaklar ve ayni haklar, ortaklık sözleşmesi
çerçevesinde elbirliği hâlinde bütün ortaklara ait olur.
Ortaklık sözleşmesinde aksine bir hüküm bulunmadıkça, bir ortağın alacaklıları, haklarını ancak o ortağın tasfiyedeki
payı üzerinde kullanabilirler.
Ortaklar, birlikte veya bir temsilci aracılığı ile, bir üçüncü kişiye karşı, ortaklık ilişkisi çerçevesinde üstlendikleri
borçlardan, aksi kararlaştırılmamışsa müteselsilen sorumlu olurlar."

Dava konusu ihtilafa uygulanması istenen adi ortaklık sözleşmesinin maddesi şu şekildedir  "...adi ortaklığı, işbu sözleşmenin imzalandığı günden başlayarak bütün taahhütlerin yerine getirilmesi, kesin hesap ve kabullerin yapılması, tarafların 3.şahısların haklarının ödenmesi ve teminatların geri alınması kendilerine ait bağımsız bölümlerin satışı veya paylaşımı tarihine kadar devam edecektir" 

Adi ortaklık sözleşmesindeki "tarafların 3.şahısların haklarının ödenmesi" ibaresinin adi ortaklığın ortaklarından birisi ile şahsi alacaklısının alacağının ödenmesinden sorumluluğu düzenlememektedir. Sözleşmenin bu maddesi ile ortaklığının, ortaklığın tarafları yanı ortakların ve ortakların alacaklılarının yani 3. kişilerin hakları ödenene kadar devam edeceğini düzenlemektedir.

Tüm bu nedenlerle adi ortaklığın belediyedeki alacağına haciz konulması mümkün olmayıp, şikayetin  reddine karar verilmiştir. 

Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim