Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

İstihkak - Takibin devamına İİK 97Kanun:2004    Madde:97

İcra iflas Kanunun 97.Maddesi uyarınca takibin devam veya talikine dair bir karar verilmek üzere icra müdürlüğünden gönderilen takibe müteallik dosya duruşmasız tetkik edildi
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Borçluya ait olduğundan bahisle haczedilen menkuller üzerinde üçüncü şahsın vaki istihkak iddiasına karşı alacaklı tarafından itiraz edilmiş ve mahçuza müşterek zilyet bulunmuş olmasına binaen üçüncü şahıs ,merci kararının tefhim veya tebliğinden itibaren 7 gün içinde istihkak davası açmakta muhtar olmak üzere TAKİBİN DEVAMINA 
Kararın bir suretinin takip dosyasına konularak icra dairesine iadesine 

Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim