Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Menfi tespit davası - Alayhe hükmedilen tazminat ve yargılama giderinn kesinleşmesi gerekirKanun:2004    Madde:72

Borçlunun borçlu olmadığını kanıtlamak olumsuz tespit davası sonucunda alınan ilamın hükme bağlayan bölümü bir tespit niteliğinde olduğundan ayrı takip konusu yapılamaz. 

" İİK. nun 72/5. maddesi uyarıca menfi tesbit ilamının kesinleşmeden takibe konulması olanaklı değildir.  ...Menfi tesbit ilamının kesinleşmeden takibe konulması olanaklı değildir. İlam bir bütün olup, ilamda yer alan eklentiler de aynı kurala tabidir. İlamda yer alan tüm alacak kalemleri ilamın kesinleştiği tarihte muaccel hale geleceğinden ilam kesinleşmeden eklentilerin ayrıca takibe konu edilmeleri de söz konusu olamaz. Diğer bir anlatımla; borçlunun borçlu olmadığını kanıtlamak için açtığı menfi (olumsuz) tespit davası sonunda alınan ilamın yargılama gideri ve tazminata ilişkin bölümleri, davanın kabulü ya da reddine ilişkin bölümü ile bir bütündür. Bu kalemlerin kesinleşmesi ve infazı ancak bir bütün olarak ilamın kesinleşmiş olmasına bağlıdır. Dolayısıyla, ilamın esas hakkındaki hükmü kesinleşmeden vekalet ücreti ve icra inkar tazminatına ilişkin hüküm bölümü ayrıca infaz ve icra takibine konu edilemez" şeklindedir.

Yasanın amir hükümleri gereğince anlaşıldığından takibe dayanak teşkil eden ilamın arkasında kesinleştiğine dairde bir şerh bulunmadığından davanın kabulü ile takibin iptaline karar vermek gerekmiş olup aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.


H Ü K Ü M :

Ayrıntıların yukarıda açıklandığı üzere;

1-Davanın KABULÜ ile Takibin İPTALİNE,

2-Harç peşin alındığından ayırca alınmasına yer olmadığına,

3-Davacının yapmış olduğu belgelenen    TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

4-Avukatlık asgari ücret tarifesine göre hesap ve takdir edilen 440  TL maktu vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,


İSTİRDATA DÖNÜŞEN MENFİ TESPİT DAVASI

Borçlunun borçlu olmadığını kanıtlamak olumsuz tespit davası sonucunda alınan ilamın hükme bağlayan bölümü bir tespit niteliğinde olduğundan ayrı takip konusu yapılamaz. 

" İİK. nun 72/5. maddesi uyarıca menfi tesbit ilamının kesinleşmeden takibe konulması olanaklı değildir.  ...Menfi tesbit ilamının kesinleşmeden takibe konulması olanaklı değildir. İlam bir bütün olup, ilamda yer alan eklentiler de aynı kurala tabidir. İlamda yer alan tüm alacak kalemleri ilamın kesinleştiği tarihte muaccel hale geleceğinden ilam kesinleşmeden eklentilerin ayrıca takibe konu edilmeleri de söz konusu olamaz. Diğer bir anlatımla; borçlunun borçlu olmadığını kanıtlamak için açtığı menfi (olumsuz) tespit davası sonunda alınan ilamın yargılama gideri ve tazminata ilişkin bölümleri, davanın kabulü ya da reddine ilişkin bölümü ile bir bütündür. Bu kalemlerin kesinleşmesi ve infazı ancak bir bütün olarak ilamın kesinleşmiş olmasına bağlıdır. Dolayısıyla, ilamın esas hakkındaki hükmü kesinleşmeden vekalet ücreti ve icra inkar tazminatına ilişkin hüküm bölümü ayrıca infaz ve icra takibine konu edilemez" şeklindedir.


Yasanın amir hükümleri gereğince anlaşıldığından takibe dayanak teşkil eden ilamın arkasında kesinleştiğine dairde bir şerh bulunmadığından davanın kabulü ile takibin iptaline karar vermek gerekmiş olup aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.


H Ü K Ü M :

Ayrıntıların yukarıda açıklandığı üzere;

1-Davanın KABULÜ ile Takibin İPTALİNE,

2-Harç peşin alındığından ayırca alınmasına yer olmadığına,

3-Davacının yapmış olduğu belgelenen    TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

4-Avukatlık asgari ücret tarifesine göre hesap ve takdir edilen 440  TL maktu vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Dair kararın dosya üzerinden miktar itibariyle kesin olmak üzere verildi.


Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim