Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Ksmt - ilk cirantanın lehtar olmaması nedeniyle - takibin iptaliKanun:6102    Madde:0

Dava İİK.nun 170a maddesine göre alacaklının takip hakkı bulunmadığına ilişkin olarak yapılmış 5 gün süreli şikayettir. Şikayet süresindedir. 
İptali istenilen takip dosyası ile dayanak bononun incelenmesinden ilk cirantanın lehtar olmaması nedeniyle takip yapan alacaklının yetkili hamil olmadığı açıkça anlaşılabilmektedir. Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarında da sabit olduğu üzere yetkili hamil olmayan bir kimsenin takip hakkı yoktur. ( 12. HD 29.06.2000 T. 10102/10918 E.-K. vb.) Bununla birlikte uygulanacak maddeye göre tazminat öngörülmediğinden şikayetçi yararına inkar tazminatına da hükmedilemeyecektir. Açıklanan gerekçe ile şikayetçi davacının şikayetinin kabulü ile takibin iptaline ilişkin yazılı olduğu şekilde hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM: Gerekçesi yukarda açıklandığı üzere:
Davacının davasının KABULÜNE, 
kabule göre X İcra Müdürlüğünün X Esas sayılı takibin İİK.nun 170/a maddesi hükmü gereğince davalının yetkili hamil bulunmaması nedeniyle davacı yönünden İPTALİNE, 
Davacının inkar tazminatı talebinin şarları bulunmadığından reddine,
Peşin alınan harcın mahsubuna ve yeterliliğine, 
Davacı tarafından yapılan ve 35,15 TL ilk masraf giderinden ibaret yargılama giderleri ile A.A.Ü.T. gereğince 500 TL maktu vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine 

Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim