Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Ksmt - geriye ciro - sonrakilere takip yapamazKanun:6102    Madde:0


Yukarıda açıklanan ciro sıralamasına göre, borçluya karşı müracaat sorumlusu durumunda olan alacaklının, çeki geriye ciro yoluyla eline geçirmesi ve başkalarına ciro etmesi mümkün ise de, bu şekilde ciro yolu ile çeki devraldıktan sonra, kendisinin sorumlu olduğu kimseye müracaat borçlusu olarak başvurması mümkün değildir. Zira, geriye ciro yoluyla çeki devralan ciranta, çeki devretmeden önceki durumuna döner ve bu şekilde kimlere başvurma hakkı varsa ancak onlara karşı takip yapma imkanına kavuşur. O halde, İİK.nun 170/a maddesi uyarınca borçlu Nuri Tekin`in itirazının kabulü ve hakkındaki takibin iptaline karar verilmesi gereklidir. (Y 12 HD 30.12.2009 E.2009/18144 - K.2009/26899, Y12HD 13.03.2007 E.2007/1612 - K.2007/4598 VB. ) Buna karşılık İİK.nun 170/a maddesinde öngörülmediğinden, şikayetçinin inkar tazminatına yönelik talebinin reddi gereklidir. 
Açıklanan gerekçe ile takibin iptaline, şikayetçinin inkar tazminatına yönelik talebinin reddine dair yazılı olduğu şekilde karar verilmiştir.
HÜKÜM:
1- Şikayetin kabulü ile İstanbul 13. İcra Müdürlüğünün 2010/27353 Esas sayılı takibin davacı NURİ TEKİN YÖNÜNDEN İPTALİNE,
2- İİK.nun 170/a maddesinde öngörülmediğinden, şikayetçinin inkar tazminatına yönelik talebinin reddine

Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim