Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Ksmt - çek - çekin ibraz günü ödenirKanun:6102    Madde:692

Yargıtay 12.HD.01,03,2010 tarihli ilamında "HMUK 74.maddesine göre Kanunu Medeni ile muayyen hükümler mahfuz olmak üzere hakim her iki tarafın iddia ve müdafalarıyla mukayyet olup ondan fazlasına veya başka bir şeye hüküm veremez . Anılan yasa maddesinden de anlaşılacağı üzere mahkeme tarafların iddia ve savunmalarıyla bağlı olup talepten fazlasına yada talebin dışında bir şeye hükmedemez" gerekçesiyle Mahkememiz kararını bozduğu anlaşılmıştır.
Keşidecinin muhatabı ödemen men etmesinin alacaklının çeke ilişkin takip hakkını ortadan kaldırmaz. 
Takip konusu belge TTK. 692.maddesinde yazılı unsurları taşıdığı cihetle çek niteliğindedir. 
TTK.707 maddesine göre çek görüldüğünde ödenir, buna aykırı herhangi bir kayıt yazılmamış hükmünde sayılır. 
Keşide günü olarak gösterilen günden önce ibraz olunan bir çekin ibraz günü ödenmesi lazımdır. İbraz günü çekin karşılığının bulunmadığı banka meşruhatından anlaşıldığından alacaklının bu çeke dayanarak takip açmasında kanun hükümlerine aykırı düşen bir husus yoktur.(Y.12.HD.21,09,1981 T.5202/6868) anlaşıldığından şikayetin reddine,
Dava dilekçesi, İcra dosyası, Takip Talebi, Ödeme Emri, davalının cevap dilekçesi, Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 01,03,2010 tarihli ilamı ve tüm dosya münderacatında anlaşılmış olup aşağıdaki şekilde hüküm tesis edilmiştir.
H Ü K Ü M :
Ayrıntıların yukarıda açıklandığı üzere;
1-Şikayetin REDDİNE,
2-Harç peşin alındığından ayrıca alınmasına yer olmadığına,
3-Davacının yapmış olduğu yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,
4-Davalı tarafın yapmış olduğu belgelenen 118.30 TL yargılama giderinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
5-Avukatlık asgari ücret tarifesine göre hesap ve takdir edilen 360.00 TL maktu vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim