Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

İpoteğin terkini İİK 153Kanun:2004    Madde:153

 İcra dosyasına, takibe konu ipotek bedelinin borçlu vekilince bloke edildiğinden buna istinaden ipotek alacaklısına çıkarılan tebligat yapıldığı , süresinde icra dairesine müracaatla ipoteğin fekki konusunda herhangi bir talep bulunmadığı anlaşılmıştır.
İpotek bedelinin İcra Müdürlük dosyasına bloke edildiği ipotek alacaklısına yapılan tebligata rağmen yasal 15 günlük sürede alacaklının müracaat etmediği anlaşılmakla ipotek borçlusunun talebi yerinde görülerek ipoteğin fekkine karar vermek gerekmiştir.
H Ü K Ü M :
Yukarıda açıklanan nedenlerle;
İİK.'nın 153.maddesi gereğince verilen paranın alacaklı namına hıfzına ve İpotek kararının TERKİNE,
Dair kararın tebliğinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı dilekçe ile başvurduklarında yargıtay temyiz yolu açık olmak üzere dosya üzerinde yapılan inceleme karar verildi

Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim