Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

İflasın ertelenmesi - Finansal kiralama konusu mal Finans şirketine aittirKanun:3226    Madde:0

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle: Müvekili ile davalı arasında 3226 sayılı finansal kirala kanunu çerçevesinde sözleşmlerin akdedildiğini ,davalının sözleşmeden doğan borçlarını ödemediğini ve temerrüde düştüğünü ve 60 günlük yasal sürede borcunu ödemediğini ,borçlar ödenmediğinden sözleşmenin fesh edileceğini ve sözleşmenin bitişinden itibaren 5 gün içinde sözleşmeye konu malların teslim edilmeinin ihtar edildiğini , davalının borcunu ödemediği gibi mallarıda teslim etmediğini , davalı borçlu lehine verilecek tedbir kararlarının davalının kendi mallarını kapsayacağını mülkiyet hakkının anayasa tarafından koruma altında olduğunu , finansal kiralama sözleşmesinin sona erdiğinin ve malların iade edimesi gerektiğinin ATM kararı ile sabit olduğunu, sözleşmeye konu malların iadesi için ATM den verilen karara dayanılarak İstanbul 13. İcra Müdürlüğünün 2010/27705 esas sayılı dosyasından icra takibi başlattıklarını , ancak borçlu şirketin iflasın ertelenmesine dair kararı icra dairesine sunarak takibin durdurulmasını talep ettiğini ve müdürlükçe takibin durdurulmasına karar verildiğini takibe konu malların müvekkiline ait olduğunu iflas ertelem talep eden şirketle alakasının olmadığını belirterek İcra Müdürlüğünün memurluk kararının kaldırılmasına karar verilmesini talep etmiştir.
Dolayısıyla mahcuz kamyonların Finansal Kiralam AO ye ait olduğu mahkeme kararı ile tespit edilmiş olup, kiralama şirketinin kendi malı üzerinde haczi devam ettirmek ve tedbir kararının uygulanması yerine, takibin durdurulması yasal zeminde olmadığından müdürlüğün kararının kaldırılmasına karar vermek gerekmiştir. Bu itibarla:
HÜKÜM :Ayrıntıların yukarıda açıklandığı üzere;
1-Şikayetin KABULÜNE, x İcra Müdürlüğünün x Esas sayılı dosyasından verilen x tarihli kararının memurluk kararının KALDIRILMASINA, 
2-Harç peşin alındığından ayrıca alınmasına yer olmadığına,
3-492 Sayılı Harçlar Kanunun 13-d maddesi gereğince karar kesinleştiğinde ve talep halinde peşin harcın davacıya İADESİNE,

Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim