Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

İflas erteleme - İmar Bankası - takip yapılmasıKanun:2004    Madde:193

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 03,07,2003 tarih ve 1085 sayılı kararıyla 4 Temmuz 2003 ve 25158 mükerrer sayısında Resmi Gazetede yayınlanan kararına Türkiye İmar Bankası T.A.Ş'ın bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni kaldırılmıştır.
İstanbul2.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2004/132 Esas 2005/631 karar sayılı ilamıyla davacı TMSF'nin talebiyle 4389 sayılı yasanın 16/3 madde gereğince Türkiye İmar Bankası T.A.Ş'ın08,06,2005 günü saat 14:40 itibariyle iflasın açılmasına karar verildiği,kararın 20,04,2006 tarihinde kesinleştiği görülmektedir.
Davacı vekilinin dava dilekçesinde sözünü ettiği İİK.'nın 193/2 hükmü iflas kararından önce açılan takiplerin akıbetini düzenlediği için bu hükmü kararda dikkate alınmamıştır , ancak 19,1,2005 tarih ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu (R.G.01,11,2005 tarih ve 25983 mükerrer sayısında yayınlanmıştır.)106 madde 2 fıkra gereğince iznin kaldırımlasına ilişkin Kurul Karanının R.G.'de yayınlandığı tarihten itibaren banka hakkıdaki ihtiyati tedbir her türlü icra ve iflas takibi durur ve yeni icra ve iflas takibi yapılması mümkün olmadığından eldeki takibin iptaline karar vermek gerekmiş aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

H Ü K Ü M :
Ayrıntıların yukarıda açıklandığı üzere;
1-Davacı Müflis T.İmar Bankası T.A.Ş hakkında İstanbul 8.İcra Müdürlüğünün 2009/26417 esas sayılı dosyasından başlatılan takibin İPTALİNE,
2-Harçlar Kanunun 13/d gereği icra dairelerinin verdiği kararlar harçtan müstesna olduğu,5411 sayılı Bankacılık Kanunun madde 140/I gereğince Müflis Bankanın devredildiği TMSF her türlü harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına,
3-Davacının yapmış olduğu belgelenen 12,50 TL yargılama giderinin davalıdan tahsile ile davacıya verilmesine,
4-Avukatılk asgari ücret tarifesine göre hesap ve takdir edilen 160,00 TL maktu vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
Dair dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda yasa yolu açık olmak üzere karar verildi

Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim