Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Faize itiraz - vekalet ücretiKanun:2004    Madde:16


Şikayet edilen İcra Müdürlüğünün takibi X ilamına dayalı vekalet ücreti alacağına ilişkindir. Dayanak ilam kesinleşmeden takibi mümkün bulunduğundan, karar tarihinden itibaren yasal faiz oranında faiz istenebilir. İlama dayalı alacak yönünden alacaklının karar tarihinden takip tarihine kadar X gün için % X yasal faiz oranına göre isteyebileceği birikmiş faiz miktarının hesabı şu şekidedir. ; 
Alacak miktarı: X TL ilama bağlı vekalet ücreti alacağı 
Başl. Tarihi Bitiş Tarihi Faiz Oranı Gün Sayısı Faiz Miktarı
X X X X X TL’dir.
Alacaklının bu miktarın altında kalan birikmiş faiz miktarında yasaya aykırı yön yoktur. Ancak takip tarihinden sonraki dönem yönünden talep ettiği %16 oranındaki reeskont faizi talebi yasaya uygun değildir, takip tarihinden sonraki dönemde de asıl alacağa %9 yasal faiz (ve değiştiği takdirde değişen oranlarda) uygulanması gereklidir. 
Buna karşılık ilamın infazına ilişkin şikayetler yönünden yasada %40 inkar tazminatı öngörülmediğinden, şikayetçinin bu yönleri amaçlayan talebinin de reddi gereklidir.
Açıklanan gerekçe ile aşağıda yazılı olduğu şekilde hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM:
1- Şikayetçi vekilinin takip tarihine kadar birikmiş faize yönelik şikayeti ile %40 inkar tazminatı taleplerinin REDDİNE,
2- Şikayetçi vekilinin cari (takip tarihinden sonraki döneme ilişkin) faize yönelik şikayeti yerinde görüldüğünden kabulüne, X İcra Müdürlüğünün X esas sayılı takibinde takip tarihinden sonraki dönemde asıl alacağa %X yasal faiz (ve değiştiği takdirde değişen oranlarda) uygulanması suretiyle takibin devamına, alacaklının bu oranın üzerindeki talebinin reddine, 
3- Yeterli harç peşin alındığından..
4- Dosya üzerinden inceleme ile karar verilmesine ve kısmi red ve kabule göre taraflar yararına vekalet ücreti takdirine yer olmadığına.

Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim