Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Araç satışının trafiğe geç bildirilmesi - Malikin artık borçlu olmamasıKanun:2918    Madde:20

Şikayete konu aracın noterde şikayetçi üçüncü kişiye satıldıktan sonra, araç kaydı üzerine ise haciz şerhinin işlendiği , aracın Trafik tescil işlemi yapılmamış ise de 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun 20.maddesi gereğince taşıtların mülkiyetinin Noterde yapılan kati satış sözleşmesiyle kazanılacağı anlaşıldığından davanın kabulü ile müdürlük işleminin iptaline ve dava konusu araç üzerindeki haciz işleminin kaldırılmasına karar vermek gerekmiş olup aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.
H Ü K Ü M :
Ayrıntıların yukarıda açıklandığı üzere;
1- Davanın KABULÜ ile Müdürlük işleminin iptaline ve dava konusu araç üzerindeki haciz işleminin KALDIRILMASINA,
2-Harç peşin alındığından ayrıca alınmasına yer olmadığına,
3-İstenmeyişi nedeniyle davacı yararına yargılama giderine hükmedilmesine yer olmadığına,

Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim