Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin
Makaleler
0 Yorum

İstinafa nasıl başvurulur? - CezaCMK’nın 273/1.maddesinde istinaf isteminin hükmün açıklanmasından itibaren yedi gün içinde hükmü veren mahkemeye bir dilekçe verilmesi suretiyle yapılabileceğinden söz edilmektedir.


Burada istinaf istemi ile birlikte süre şartı ve kararı veren mahkemeye başvurma şart-ları görülmektedir. Başvurunun dilekçe ile yapılması durumunda istinaf dilekçesinin isti-naf isteminde bulunan tarafından imzalanması gerekir.


Dilekçede istinaf sözcüğünün geçmesi şart olmayıp son kararın üst mahkemece ince-lenmesi isteğinin ortaya konması yeterlidir. Dilekçenin bütünlüğünden istinaf isteminin anlaşılması halinde dilekçe şartlarının varlığı kabul edilmelidir.


Kural olarak istinaf istemi hükmü veren mahkemeye yapılacaktır. Ancak dilekçenin süresi içerisinde başka yargı çevrelerinden de hakim havalesi ile hükmü veren mahkemeye gönderilmesi mümkündür.


Eğer kabul edilebilir bir başvuruda kanun yolunda yanılma olmuş ise, bu yanılma başvuranın haklarını ortadan kaldırmaz. Bu hâlde başvurunun yapıldığı merci, başvuruyu derhâl görevli ve yetkili olan mercie gönderir.(CMK m.  C.Savcısından başka, şüpheli veya sanığın veya müdafilerinin, katılanın veya vekil-lerinin, yasal temsilcinin veya eşin, kanun yollarında veya mercide yanılgıya düşmeleri halinde, başvuruları geçerlidir. Ancak yapılan başvurular, görevli veya yetkili olan mer-cilere gönderilir. Böylece başvuranın hukuku ihlal edilmemiş olur.


Ayrıca istinaf başvurusu hükmü veren mahkemenin zabıt kâtibine bir beyanda bulunulması suretiyle yapılabilir. Bu beyan tutanağa geçirilir ve tutanak hâkime onaylat-tırılır. Tutuklu sanık hakkında 263’üncü madde hükmü saklıdır. (CMK m.273/1)


263. maddeye göre tutuklu bulunan sanık, zabıt kâtibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vererek istinaf yoluna başvurabilir.


Zabıt kâtibine başvuru hâlinde, istinaf yoluna başvuru beyanı veya dilekçesi ilgili deftere kaydedildikten sonra bu hususları belirten bir tutanak düzenlenerek tutuklu bulu-nan sanığa bir örneği verilir.


Kurum müdürüne başvuru hâlinde de başvuru beyanı veya dilekçesi ilgili deftere kaydedildikten sonra, tutanak ve dilekçe derhâl ilgili mahkemeye gönderilir. Zabıt kâtibi başvuruyu ilgili deftere kaydeder.


Zabıt kâtibi veya kurum müdürü tarafından belirtilen işlemler yapıldığı zaman, kanun yolları için bu Kanunda belirlenen süreler kesilmiş sayılır.

  
17.4.2016 08:25:41

Yorumlar


Adınız:

Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim