Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin0 oy

İmzaya itiraz takibin durması ve hesaplara bloke konması

İcra takibinde imzaya itiraz edip %20 teminatla takip durduruldu ama borçlunun hesaplarına bloke konulmuş ve borçlu ticari işlerine devam etmektedir. Hesaplardaki tedbiri nasıl kaldırabiliriz acaba ,vereceğiniz fikirler için teşekkür ederimCevaplar


Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Esas No:2016/9641 Karar No:2017/2572 sayılı emsal içtihadı : "Öte yandan İİK.nun 85.maddesi uyarınca borçlunun mal ve haklarından, alacaklının ana, faiz ve masraflar dahil tüm alacağına yetecek miktarı haczolunur. Buna göre, dosya alacağının tamamının icra müdürlüğüne yatırılması halinde, mevcut hacizler aşkın hale geleceği gibi, hacizlerin devam etmesinde alacaklının da hukuki yararı kalmayacağından kaldırılmaları gerekir.

... icra takibinin kesinleşmesinden sonra, dosya borcunun tamamını, asıl alacak ve fer'ileri ile birlikte karşılayacak teminat mektubunun icra dosyasına sunulduğu görülmektedir.

O halde, mahkemece, dosya borcunun tamamının yatırıldığı ve dolayısıyla hacizlerin aşkın hale geldiği dikkate alınarak şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile istemin reddi isabetsizdir." şeklindedir.

Talebi konu şikayet dosyamızda da alacaklı şirketin tasfiye edildiği gerekçesiyle takibin tedbiren ve ve teminatsız olarak durdurulmasına karar verildiği, borçlu tarafın kapak hesabı borcunu karşılar kesin ve süresiz banka teminat mektubu ibraz edildiği tüm bu hususlara göre -takibin durdurulması kararı da dikkate alındığında - mevcut hacizlerin aşkın hale geldiği anlaşılmakla hacizlerin ibraz edilen teminat mektubu karşılığında kaldırılmasına karar verilmiştir.


1-  Şikayet davasının reddedilmesi veya takibin durdurulması kararının kaldırılması halinde paraya çevrilerek takip konusu borcun ödenmesi karşılığında İbraz edilen kesin ve süresiz teminat mektubu nedeniyle aşkın hale gelen hacizlerin kaldırılmasına,

Cevapla

Adı Soyadı

Beni gizle
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim