Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin0 oy

Yargıtayda dosyalar hangi sıraya göre incelemeye alınıyor

Arkadaşlar yargıtay hukuk dairesi dosya inceleme sıralaması nasıl yapılıyor? Benim dosya numaram 5086 fakat görüyorum ki 5800 lü dosya sonuçlanmış. Bu nasıl bir sıralama bilgisi olan varsa lütfen paylaşın. Teşekkürler 
Cevaplar


Numaraya baktığınız zaman sıralama yanıltıcı olur.. yargıtaya giden dosyalar sıradan esas numarası alsa da inceleme sırası farklı olabilir. Bazı tazminat alacağı içeren dosyalarda  sağlık raporu veya benzer bir neden gösterilerek  dosyanın incelemesinin öne alınması talep edilebiliyor. Bunun dışında karar  düzeltme talebiyle incelenen dosyalar, bozularak veya geri çevirme    kararı ile yerel mahkemeye gidip karara bağlanıp  yeniden yargıtaya gelen dosyalar da diğer dosyalara göre öncelikli incelenir.

Cevapla

Ceza dairelerinde de dava zamanaşımı yakın olan,bozularak yeniden  karara bağlanarak temyiz edilen dosyalar,tutuklu dosyalar öncelikli incelenir.

Cevapla

Dairelerde Dosyaların Ön İncelemesi;

Madde 18- Yargıtay incelemesi için dairelere gelen dosyalar bekletilmeksizin

görev ve iş bölümü, temyiz edilebilir nitelikte bulunup bulunmadığı,

temyiz isteğinin süresi içinde olup olmadığı, temyiz şartı

ve diğer usul eksikleri yönlerinden ön incelemeye tâbi tutulurlar.


Ön inceleme sırasında, temyiz incelemesinin başka daireye ait olduğu,

temyiz edilebilir nitelikte bulunmadığı, temyiz isteğinin süresi

içinde olmadığı, temyiz şartının yerine getirilmediği ve diğer usul

eksiklikleri bulunduğu saptanan dosyalar dairede öncelikle incelenip

karara bağlanır.

Dosyanın Görevlilere Verilmesi;

Madde 19- Dosyalar, görevlilere daire esas defterindeki sıra numaralarına

göre verilir. Ancak başkan gerektiğinde bu sırayı değiştirmeye

yetkilidir. Acele işler ve başkanın yaptığı değişiklik dışında bu

sıra bozulamaz.

Dosyaların görevlilere dağıtılması, daire başkanının uygun görmesine

göre yapılır.

Yasaların belirledikleri dışında acele işlerin neler olduğu işlerin niteliği

gözetilerek her takvim yılı başında daire kurullarınca ilke kararıyla

saptanır.

Görevlilerce İşin Takriri;

Madde 20- Görevliler, kendilerine verilen işi haftanın daha önceden

saptanan belli günlerinde daire kuruluna takrir ederler.

Görevliler, o hafta takrir edilecek dosyaların takrir çizelgesini hazırlarlar

(Örnek: 37/a, 39/b). Bu çizelgeye dosyalar daire esas sayısına

göre sıra ile yazılır. Daire kurulunca yapılacak görüşmeler soncunda

verilen karar, başkan tarafından yazdırılır veya kararın niteliği (onama,

bozma, ret, inceleme, iade gibi) ile kararda bulunacak hususlar

saptanır ve bu kararı kimin yazacağı başkanca belli edilir ve her iki

halde de bu kararın altı konularak başkan ve üyelerce imzalanır. Ayrıca,

takrir çizelgesinin belli yerine kararın niteliği başkan tarafından

yazılır ve altı kurula katılanlar ve görevli tarafından imza edilir.

Maddi hatalar ve eksiklikler aynı kurulca görüşülerek düzeltilebilir.

Bu çizelge, özel kartonunda saklanır.

Daire Kurulunda Görüşmelerin Yöntemi;

Madde 21- Daire kurulunda görüşmeler başkan tarafından yönetilir.

Görevliler raporlarını okur ve gerekli açıklamaları yaptıktan 

sonra sonu hakkındaki düşüncesini gerekçesi ile kurula bildirirler.

Eksik kalan yönler görevliye tamamlattırılır.

Görüşmelerin yeterliliğini başkan takdir eder. Ancak, konunun aydınlığa

kavuşması için görüşmelere devam edilmesi üyeler tarafından

istenildiği takdirde başkan bu isteğe katılmaz ise, bu sorun kurulda

bulunanların çoğunluk oyları ile çözülür.

İşin daha derinlemesine incelenmesi ve bu konuda bir araştırma yapılması

gerekiyor ve bu yön kurulca zorunlu görülüyorsa, başkan

görüşmeyi bir başka güne bırakır. Bu durumda, inceleme ve araş-

tırma başkan veya onun görevlendireceği bir üye tarafından yapı-

labilir. Kurulun sonraki toplantılarına engelleri bulunmadıkça aynı

üyeler katılırlar. İşin ikinci görüşmesi başkanların saptayacağı en

yakın bir tarihte yapılır.

Cevapla

Adı Soyadı

Beni gizle
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim