Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin0 oy

red edilen davalarda nispi harç geri ödenirmi.noterin mirasçı olmayan kişiye verdiği veraset ilamı sahte sayılırmı.

 Cevaplar


Noterin mirasçı olmayan birisini mirasçı gösteren veraset belgesi düzenlemesi resmi belgede sahtecilik olup o belgenin bilerek kullanılması ayrıca suçtur.      Konusu belli bir değer ile ölçülebilen  davalarda 492 Sayılı Harçlar Kanununun 28/a maddesi hükmünce karar ve ilam harçlarının 1/4 ü peşin olarak alınır. Yine aynı yasa eki (1) Sayılı Tarifeye göre davanın reddi halinde maktu red harcına hükmedilir. Anılan Yasanın 31. Maddesinde ise “peşin alınan karar ve ilam harcı işin hitamında, ödenmesi gerekenden fazla olduğu anlaşılırsa fazlalık istek üzerine geri verilir” hükmü yazılıdır. Yapılan Yargılama sonucunda davanın reddine karar verilmişse peşin harçtan maktu red harcının mahsubundan sonra fazla yatırılan harcın davacıya  iadesine karar verilmesi gerekir.

Cevapla

Yunus emre tapu müdürlüğü  2644 sayılı tapu kanununun üçüncü maddesine ek birinci maddesi gereğince Annemden kalan mirasımı tapuda adıma tescil ettirmesi gerekirken yasanın bu hükmüne uymayarak görevini kötüye kullanmıştır ve sahtekarın getirdiği sahte veraset ilamı ile sahtekarın adına tescil ettirmiş ve sahtekar taşınmazın üçüncü bir kişiye satışına sebep olmuştur.Burada Noter ve Tapu müdürlüğü benim fakirleşmeme sebebiyet vermiştir burada noter ve tapu suçlu değil midir.

Düzenle Cevapla Sil

Adı Soyadı

Beni gizle
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim