Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin0 oy

Noterlikten alınan sahte veraset belgesi

Benim size sormak istediğim konu şu : Tapulu  Malım noterden alınan sahte bir veraset ilamı ile tapuya tescil ettirilerek üçüncü bir kişiye satılmış tapu iptal davası açtım davam iyi niyet nedeniyle mahkemece red edildi'

1-malımı veri almak için ne yapmalıyım

2-karar ve ilam harcı ödemem gerekir mi.

3-Davam red edildiğinden ödediğim nispi harcı geri alabilir miyim.


Teşekkür Ederim.Cevaplar


Noterlerin sormluluk ilkeleri- usulsüz araç satışı-sahte belgeye dayalı satışın iptali gerektiği Yargıtay 3.Hukuk Dairesi E:2014/18424 K:2014/17158 
...satın alan kişi yönünden bir zarar doğmayacaktır.araç satış ve intikalinin geçerli olabilmesi için, noterlerin yasa gereğince tek yetkili ve sorumlu olmaları; işlem yaparken, işleme esas belgeler üzerinde gerekl...
Çalıntı aracın satışı nedeniyle alıcı tarafından notere karşı açılan maddi ve manevi tazminat davasıYargıtay 3.Hukuk Dairesi E:2014/6953 K:2014/16044 
...verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.noterlik yasasının 162.maddesi uyarınca; noterlerin zarardan sorumlu tutulabilmeleri için kusurlu olmalarının gerekmediği tartışmasızdır. diğer bir anla...
Sahte kimlik belgesiyle araç satışı-noterin sorumluluğu-ceza soruşturması Yargıtay 3.Hukuk Dairesi E:2014/7921 K:2014/15577 
...verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.noterlik yasasının 162.maddesi uyarınca; noterlerin zarardan sorumlu tutulabilmeleri için kusurlu olmalarının gerekmediği tartışmasızdır. diğer bir anla...
Sahte olduğu anlaşılan sürücü belgesine göre gerçekte çalıntı olan bir aracı sahte kimlikle davacıya satılmasına neden olan noterin sorumluluğu Yargıtay 3.Hukuk Dairesi E:2014/4706 K:2014/12966 
...mesidir. bunun ispatı da davalı notere aittir. doktrinde; ağırlıklı görüş maddedeki bu düzenlemenin noterlerin hukukî sorumluluğunun kusursuz sorumluluk olduğu hatta ağırlaştırılmış, başka bir ifadeyle ağırlaştı...
Çalıntı araç satışı nedeniyle notere açılan sorumluluk davası Yargıtay 3.Hukuk Dairesi E:2014/4246 K:2014/12720 
...ıların tüm, davacının sair temyiz itirazları yerinde değildir.ancak; 1512 sayılı noterlik kanununun noterlerin hukuki sorumlulukları başlıklı 162.maddesine göre; "stajyer, katip ve katip adayları tarafından yapı...
Satılan aracın çalıntı çıkması- satışta kullanılan kadına ait kimlikte erkek resminin bulunması-noterin sorumluluk kriterleri Yargıtay 3.Hukuk Dairesi E:2014/9957 K:2014/9254 
...mesidir. bunun ispatı da davalı notere aittir. doktrinde; ağırlıklı görüş maddedeki bu düzenlemenin noterlerin hukukî sorumluluğunun kusursuz sorumluluk olduğu hatta ağırlaştırılmış, başka bir ifadeyle ağırlaştı...
Sahte kimlikle vekaletname düzenlenmesi-noterin özen sorumluluğu -kusursuz sorumluluk Yargıtay 3.Hukuk Dairesi E:2015/10767 K:2015/15833 
...atalı yahut eksik yapılmasından dolayı zarar görmüş olanlara karşı sorumludurlar''. bu maddeye göre noterlerin sorumluluğu kusursuz sorumluluktur. kusursuz sorumlulukta ise, zarar gören kişinin kusurun varlığını...

Cevapla

1- Taşınmazı geri almak için açtığınız dava 3. şahıs alıcının iyiniyeti uyarınca ret olmuş. O sebeple artık taşınmazı geri alma konusunu unutun.   Bunun yerine  kusuru varsa   tapu idaresine ,sahte  veraset belgesi düzenleyen notere ve sahte belge ile tapuyu iyiniyetli 3.şahsa satan kişiye karşı tazminat davası açabilirsiniz. 

2- davanın reddi halinde  maktu karar harcı öder geri kalan peşin harcı iade alırsınız. 


Cevapla

Noterin mirasçı olmayan birisini mirasçı gösteren veraset belgesi düzenlemesi resmi belgede sahtecilik olup o belgenin bilerek kullanılması ayrıca suçtur.      Konusu belli bir değer ile ölçülebilen  davalarda 492 Sayılı Harçlar Kanununun 28/a maddesi hükmünce karar ve ilam harçlarının 1/4 ü peşin olarak alınır. Yine aynı yasa eki (1) Sayılı Tarifeye göre davanın reddi halinde maktu red harcına hükmedilir. Anılan Yasanın 31. Maddesinde ise “peşin alınan karar ve ilam harcı işin hitamında, ödenmesi gerekenden fazla olduğu anlaşılırsa fazlalık istek üzerine geri verilir” hükmü yazılıdır. Yapılan Yargılama sonucunda davanın reddine karar verilmişse peşin harçtan maktu red harcının mahsubundan sonra fazla yatırılan harcın davacıya  iadesine karar verilmesi gerekir.

Cevapla

Mir aşçılar arasında yapılan hileli satışlarda üçüncü kişi iyi niyetli olarak ancak gösterilebilir.mirasçı olmayanların sahte veraset ilanıyla yapmış bulunduğu intikal ve satış işlemleri geçersizdir ve geçersiz olan satış işleminde iyi niyet aranmaz.taşınmaz mahkemece sahibine iadesi gerekir.4721 sayılı kanunun 1025 inci maddesine göre mal sahibinin buna hakkı vardır.

 

Düzenle Cevapla Sil

Mirasçı olmayanların  sahte veraset ilanıyla yapmış bulunduğu intikal ve satış işlemlerinin geçersizliği  hakkında yargılayan  almış olduğu her hangi bir karar var mıdır tarihi ve numarası kaçtır.Teşekkür ederim

Düzenle Cevapla Sil

Adı Soyadı

Beni gizle
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim