Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin0 oy

satış yolu ile ortaklığın giderilmesi davası hk. bilgi.

Müşterek muristen intikalen gelen,  23 dönüm tarım arazisi (Köy yerleşim alanı dışında)  34 mirasçı arasında paylaşılamadı.

Birkaç  mirasçının birlikte açtığı,  ortaklığın giderilmesi davasında,  Sulh Hukuk Mahkemesi,  Taşınmazın  köy yerleşim alanı dışında olması, Kadostra  yolu olmayışı, Belediye imar müdürlüğünün yazısında  pay edilemeceği,imarlı olmadığı yolu olmadığı bildirildi,İlçe Tarım Müdürlüğünün yazısında;Toprak koruma kanunu gereği  paylaşılamıyacağı, Keşif bilirkişileri:  Ziraat müh.ve Kadastro müh.,Mülk bilirkişisi  raporlarında,  Tarım alanı olup,Toprak bütünlüğünün korunması, kadastro yolu  olmayışı, nedeni ile  SATIŞ YOLU İLE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ gerektiği  yönünde rapor verdiler.

SULH HUKUK MAHKEMESİ  Davayı kabul ederek,  SATIŞ YOLU İLE  ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ,Miraşılık belgesinde payları oranında  satış bedelinin  mirasçılara  paylaştırılması   kararı verdi. 

1- Davalı taraf mirasçıları  İSTİNAF  mahkemesine  başvurdular. 

2- İstinaf mahkemesi,  ONAMA  KARARI  verirse, Davalı tarafların  YARGITAY'A TEMYİZ etme hakları varmıdır.

( Bilirkişi raprounda Gayrimenkulün toplam değeri  1.210.000 TL olarak değer tespiti yapıldı. 

  Bu konuda sorumun cevabında  yardımcı olursanız çok memnun olurum.

Saygılarıma. İyi çalışmalar dilerim.
CevaplarTemyiz edilemeyen kararlar (3)(4)

MADDE 362- (1) Bölge adliye mahkemelerinin aşağıdaki kararları hakkında temyiz yoluna başvurulamaz:

a) Miktar veya değeri kırk bin Türk Lirasını (bu tutar dâhil) geçmeyen davalara ilişkin kararlar. (1)

b) Kira ilişkisinden doğan ve miktar veya değeri itibarıyla temyiz edilebilen alacak davaları hariç olmak üzere 4 üncü maddede gösterilen davalar ile (23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunundan doğup taşınmazın aynına ilişkin olan davalar hariç) özel kanunlarda sulh hukuk mahkemesinin görevine girdiği belirtilen davalarla ilgili kararlar. (4)14. Hukuk Dairesi         2017/3176 E.  ,  2017/5800 K.


"İçtihat Metni"


MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi


Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine 16.09.2015 gününde verilen dilekçe ile ortaklığın giderilmesi istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 05.10.2016 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı Hüdai Ayazoğlu tarafından istenilmekle dosya ve içerisindeki bütün evrak incelenerek gereği düşünüldü:

K A R A R

6100 sayılı HMK'nın 341. maddesinde istinaf yoluna başvurulabilen kararlar, 361 ve 362. maddelerinde de temyiz edilebilen ve temyiz edilmeyen kararlar belirlenmiştir. 

Mahkemece temyiz incelemesi için gönderilen dava dosyasında verilen karar, bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçtiği 20/07/2016 tarihinden sonra verilmiş olup, bu aşamada temyiz kanun yoluna tabi olmadığından, "temyiz" ibaresi taşıyan dilekçe konusunda kanun yolu değerlendirmesini yapmak üzere dosyanın mahalline iadesine karar vermek gerekmiştir. 

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle "temyiz" ibaresi taşıyan dilekçedeki talep konusunda kanun yolu değerlendirmesi yapılmak üzere dosyanın mahalli mahkemeye İADESİNE, 05/07/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

Cevapla

Adı Soyadı

Beni gizle
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim