Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin0 oy

Takibin tedbiren durdurulmasının hacze etkisi

Merhabalar,


Konu şu; Alacaklı Banka 02.02.2016 tarihinde ödememe protestosu çekerek aynı gün tarafıma kambiyo takibi başlatmış,03.02.2016 tarihinde ise İhtiyat-i haciz kararı alarak 05.02.2016 tarihinde ise gayrimenkullerim üzerine haciz konulmasını talep etmiş 12.04.2016 tarihinde de haciz ifa olunmuştur. Bu arada süresi içerisinde tedbir talepli borca ve imzaya itiraz davası açmışsam da tedbir kararı tam 9 ay sonra verilmiştir. Geçen 9 aylık süre içerisinde alacaklı bankanın satış talebi olmadığı gibi, satış avansı da yatırmamıştır. Ve olayın üzerinde 1 yıl 7 ay geçmiş bulunmaktadır. Sizce haciz düşmüş müdür? Haczin kaldırılması için ne yapabilirim?CevaplarBeğenYorum Yap

Yorumlar

Olgu Temurturkan

Olgu Temurturkan Takibin kesinleşme tarihi ve tedbir tarihi belli değil ancak haciz üzerinden 1 yıl geçmeden takibin durdurulması yönünde tedbir verildiyse ve tedbir devam ediyorsa haciz düşmemiştir. Benim düşüncem.

Beğen · Yanıtla · 1 · 2 saat

Yönet

Deniz Karan

Deniz Karan Kanun bu hususta açık haciz tarihinden itibaren 1yil içinde satış istenmeli , talep açarak haczin fekki istenmeli. Tedbir kararı satış isteme süresini kesmez.

Beğen · Yanıtla · 1 · 2 saat

Yönet

Neşet Bahadır Başer

Neşet Bahadır Başer İcra İflas Kanunu 170. Madde

Beğen · Yanıtla · 1 · 1 saat

Yönet

Neşet Bahadır Başer

Neşet Bahadır Başer İmzaya itiraz satıştan başka bir icra işlemini durdurmaz diyor yani bence tedbir kararı verilmemiş olsa idi satış istenilmediği için haciz düşerdi ancak tedbir kararından ötürü bu haciz düşmeyecektir ayrıca Yargıtayın bu hususta HMK 209 a değindiği kararları da var

Beğen · Yanıtla · 1 · 1 saat

Yönet

Deniz Karan

Deniz Karan Meslektaşım burada tedbir taşınmaz veya taşınırın 3.kisiye 'rizaen' devrini engellemeye yönelik davranışlarının önüne geçmeyi hedeflemekte. Tedbir kararı icra satışının engellemez kaldiki engellediğini kabul edelim satış istemek ve satış avansı istemek taraf işlemi bu yapılmalı.

Beğen · Yanıtla · 1 · 1 saat · Düzenlendi

Yönet

7 Yanıt · 1 saat

Deniz Karan

Deniz Karan T.C.


YARGITAY


12. HUKUK DAİRESİ


E. 2005/13877


K. 2005/17335


T. 16.9.2005


• TEDBİR KARARI ( Taşınmazların Üçüncü Kişilere Rızaen Devir Ve Temlikinin Önlenmesine Yönelik Olduğu - Satışın Durdurulması Yönünde Anılan Kararda Bir Açıklama Olmamasına Göre Takibin Sürdürülmesi Ve Satış İşlemlerinin Başlatılmasına Bir Engel Bulunmadığı )


• SATIŞIN DURMASI ( Tedbir Kararı Taşınmazların Üçüncü Kişilere Rızaen Devir Ve Temlikinin Önlenmesine Yönelik Olduğu - Kararın Cebri İcra Yolu İle Satışı Engelleyecek Ve İcra Dosyasındaki Takibi Durduracak Nitelikte Olmadığı )


• RIZAİ DEVİR VE TEMLİKLERİ ÖNLEYİCİ NİTELİKTE TEDBİR KARARI ( Cebri İcra Yoluyla Satışa Engel Teşkil Etmeyeceği )


1086/m.101


ÖZET : Asliye Hukuk Mahkemesinin tedbir kararı taşınmazların üçüncü kişilere ( rızaen devir ve temlikinin önlenmesine ) yöneliktir. Karar, cebri icra yolu ile satışı engelleyecek ve icra dosyasındaki takibi durduracak nitelikte olmadığı gibi tedbir kararında ve dava dosyasında takip alacaklısı taraf da değildir. İcra dosya numarası belirtilerek satışın durdurulması yönünde anılan kararda bir açıklama yoktur. Bu durumda, icra takibinin sürdürülmesine ve satış işlemlerinin başlatılmasına bir engel bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle icra müdürlüğünün satış isteminin reddi yönündeki kararı yasaya uygun değildir. 

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü: 

KARAR : Isparta 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce 2004/487 esas sayılı dava dosyasının yargılaması sırasında verilen 08.07.2004 tarihli tensip ara kararı ile dava konusu taşınmazların 3. şahıslara devir ve temlikinin önlenmesi bakımından tedbir kararı verildiği ve aynı tarihte kararın infazı için ilgili Tapu Sicil Müdürlüğü'ne tedbir kararı gereğince işlem yapılmak üzere yazı yazıldığı görülmektedir. Sözü edilen dava dosyasının davalısı Zübeyde itiraz konusu takip dosyasının borçlusudur. Alacaklının, 09.03.2005 tarihinde borçlunun hacizli taşınmazlarının satışını istemesi üzerine icra müdürlüğünce yukarıda sözü edilen tedbir kararı gerekçe gösterilerek tedbir kararının kapsamında kalan taşınmazlar yönünden istemin reddedildiği anlaşılmıştır. 

Asliye Hukuk Mahkemesinin tedbir kararı taşınmazların üçüncü kişilere ( rızaen devir ve temlikinin önlenmesine ) yöneliktir. Karar, cebri icra yolu ile satışı engelleyecek ve icra dosyasındaki takibi durduracak nitelikte olmadığı gibi tedbir kararında ve dava dosyasında takip alacaklısı taraf da değildir. İcra dosya numarası belirtilerek satışın durdurulması yönünde anılan kararda bir açıklama yoktur. Bu durumda, icra takibinin sürdürülmesine ve satış işlemlerinin başlatılmasına bir engel bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle icra müdürlüğünün satış isteminin reddi yönündeki kararı yasaya uygun değildir. Ayrıca, kabule göre de, tedbir kararı kapsamı dışında kalan 1826, 615, 470 Parsel sayılı taşınmazlar hakkında da satış isteminin kabul edilmemesi doğru değildir. O halde, şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile bu istemin reddi isabetsizdir. 

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.'nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 16.09.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Beğen · Yanıtla · 2 · 1 saat

Yönet

Neşet Bahadır Başer

Neşet Bahadır Başer Üstadım buradaki tedbir kararı icra takibinin geçici olarak durdurulması ile ilgili ancak sizin paylaştığınız kararda bahsedilen olay taşınmazın devrinin engellenmesi amacıyla verilen tedbir kararı

Beğen · Yanıtla · 2 · 1 saat

Yönet

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz tedbir kararı olduğu müddetçe,satış askıda kalır..itiraz reddedilirse hemen takibe devam edilir.ancak ihtiyati haciz kesin hacze dönüşmezse zaten satış istenemez.siz süresinde borca ve imzaya itiraz ettiğinizden kesin haczin koşulları da oluşmamış...dava sonucu beklenecek..

Beğen · Yanıtla · 1 · 41 dk. · Düzenlendi

Cevapla

Rüçhan Kurubaş Ihtiyati haciz sizin itirazinizin sonuclanmasi ve hatta alacaklinin daha sonra genel mahkemeye gitmesi ihgimalinde bu mahkemenin kararina kadar ayakta kalir ve alacaklinin kazanmasi ile kesinlesir,satis isteme yetkisi ancak kesinlesme anindan itibaren gelecektir yani sizin itiraziniz veya 9 ay sonra tedbir verilmesi vs ihtiyati hacze etkisizdir ,anlattiklariniza gore tasinmazlar uzerindeki ihgoyati haciz devam etmektedir ve henuz satis isteme yetkisi gelmemistir dolayisiyla masraflarin yatirilmamis olmasi gibi hususlar su an icin tartisma disidir.Ozetle yaptiginiz itirazda hakli cikarsaniz ve bu karar kesinlesince (eger alacakli genel mahkemeye giderse burada verilen karar kesinlesince )ihtiyati haciz dusecektir.

Cevapla

Adı Soyadı

Beni gizle
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim