Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin0 oy

Acele kamulaştırma süreci nasıl işler ?

3.Köprü bağlantı yolu  üzerindeki arazim için Bakanlar kurulunca  acele kamulaştırma kararı verilmiş.    Arazinin bedelini almam için ne yapmalıyım ? Cevaplar


Acele kamulaştırma İşlemleri Kamulaştırma Kanunun  27.Maddesine göre  yürütülecektir. 

ACELE KAMULAŞTIRMA

Acele kamulaştırma Madde 27 – 3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun uygulanmasında yurt savunması ihtiyacına veya aceleliğine Bakanlar Kurulunca karar alınacak hallerde veya özel kanunlarla öngörülen olağanüstü durumlarda gerekli olan taşınmaz malların kamulaştırılmasında kıymet takdiri dışındaki işlemler sonradan tamamlanmak üzere ilgili idarenin istemi ile mahkemece yedi gün içinde o taşınmaz malın (Değişik ibare: 24/4/2001 - 4650/15 md.) 10 uncu madde esasları dairesinde ve 15 inci madde uyarınca seçilecek bilirkişilerce tespit edilecek değeri, idare tarafından mal sahibi adına (Değişik ibare: 24/4/2001 - 4650/15 md.) 10 uncu maddeye göre yapılacak davetiye ve ilanda belirtilen bankaya yatırılarak o taşınmaz mala el konulabilir. (1) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen hallerde yapılacak kamulaştırmalarda yatırılacak miktar, ödenecek ilk taksit bedelidir

------------------------------------------------------------------------------------------

Kamulaştırma işlemini  yürüten Karayolları genel müdürlüğü  taşınmazın bağlı bulunduğu Asliye Hukuk mahkemesine başvurarak   kamulaştırılması istenen taşınmazla ilgili Bakanlar kurulu kararını ibraz ederek  değerinin tespiti isteyecektir.  Mahkeme keşif günü belirleyerek  atadığı bilirkişiler marifetiyle  taşınmazın değerini tespit eder. 

Bu süreçte  siz de dilerseniz  hazır bulunup itirazlarınızı, taleplerinizi   dilekçe ile dosyaya sunabilirsiniz.

Değer tespiti sürecinin başlaması üzerine mahkemece  taşınmazın tapu kaydına 3. kişilere devrini önleyici  ihtiyati tedbir konulabilir. 

Mahkemenin  tespit edeceği ilk  bedel taşınmazın nihai bedeli değildir. Mahkemenin  tespit ettiği değer üzerinden idare ile  arazi-taşınmaz sahibi arasında uzlaşma sağlandığı takdirde kamulaştırma tamamlanmış olur. 


Taraflar arasında anlaşma sağlanmadığı taktirde  mahkemece tespit edilen bedelin bankaya yatırılması sonrasında  idare  taşınmaza el koyabilir. Taşınmaz  tapuda  yine sizin adınıza görünecektir. ancak idare taşınmaza fiilen el koyup yolu geçirebilir. 

Bundan sonraki süreçte idare  6 ay içinde kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası  açacaktır. Bu dava aynen sıradan bir kamulaştırma davasının kurallarına göre yürüütülecektir.  Taşınmaz değerinin tespiti dosyasında yatırılan bedel ile  açılacak bedel tespiti ve  tescil davasındaki değer farklı olursa  tamamlama işlemleri yapılır. 

İdare 6 ay içinde  gerekli  Kamulaştırmanın tespiti ve tescili davası açmaz ise idareye karşı  kamulaştırmasız el atma davası açılabilir. 

Cevapla

Adı Soyadı

Beni gizle
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim