Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin0 oy

İki borçlusu olan bir ilam için borçlululardan birinin aldığı icranın ertelenmesi kararı

İki borçlusu olan bir ilam için borçlululardan birinin aldığı icranın ertelenmesi kararı diğer borçlu için de geçerli olur mu ? Cevaplar


Teminatı yatıran borçlu teminatın diğer borçlunun borcu içinde teminat sayılmasına muvafakat vermişse geçerli olur. Aksi halde her borçlu borç ödeninceye kadar ve borç miktarıyla sınırlı olmak üzere borçtan ayrı ayrı sorumlu olur.

Düzenle Cevapla Sil

Sayın Meslektaşım aşağıdaki Yargıtay kararı işinize yarayacaktır. 


T.C.YARGITAY


12. HUKUK DAİRESİ


E. 2006/10592


K. 2006/13250


T. 19.6.2006


• İLAMLI İCRA (Borçlulardan Birinin Tehiri İcra Kararı Alıp Takip Dosyasına Alınarak İlgili Teminat Mektubu da Takip Dosyasına Konulduğundan Sözü Edilen Bu Karar İbraz Eden Borçlu Şirket Açısından Geçerli Olacağı )


• TEHİRİ İCRA KARARI (Borçlulardan Birinin Aldığı Tehiri İcra Kararının Mehil Talebinde Bulunmayan Diğer Borçlu Yönünden Bağlayıcılığının Olmadığı )


• MEHİL TALEBİ (Borçlulardan Birinin Aldığı Tehiri İcra Kararının Mehil Talebinde Bulunmayan Diğer Borçlu Yönünden Bağlayıcılığının Olmadığı )


818/m.142/2ÖZET : Sözü edilen ilam icra takibine konulmuş, borçlulardan T.tehiri icra kararı alıp takip dosyasına alınarak ilgili teminat mektubu da takip dosyasına konulmuştur. Sözü edilen bu karar ibraz eden borçlu şirket açısından geçerli olacağından mehil talebinde bulunmayan diğer borçlu yönünden bu kararın bağlayıcılığı yoktur. Bu nedenle alacaklının borçlu B. yönünden icra takibinin sürdürülmesine yönelik istemin icra müdürlüğünce reddedilmesi doğru bulunmadığından BK.nun 142/2. maddesi gözetilerek şikayetin kabulü gerekir. 

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü: 

KARAR : Borçlular hakkında; `2004 model A..................... marka 156.5P-1,6 mavi renkli aracın yenisi ile değiştirilmesine, bunun olanaklı olmaması halinde İİK.nun 24. maddesi gereğince işlem yapılmasına ayrıca 2.082.10 YTL karar harcı ile 3.510.40 YTL vekalet ücreti ve 274,10 YTL yargılama giderlerinin her iki borçludan müştereken ve müteselsilen borçlulardan tahsiline` karar verilmiştir. 

Sözü edilen ilam icra takibine konulmuş, borçlulardan T..................................ı A.Ş tehiri icra kararı alıp takip dosyasına alınarak ilgili teminat mektubu da takip dosyasına konulmuştur. Sözü edilen bu karar ibraz eden borçlu şirket açısından geçerli olacağından mehil talebinde bulunmayan diğer borçlu yönünden bu kararın bağlayıcılığı yoktur. Bu nedenle alacaklının borçlu B..... A.Ş. yönünden icra takibinin sürdürülmesine yönelik istemin icra müdürlüğünce reddedilmesi doğru bulunmadığından BK.nun 142/2. maddesi gözetilerek şikayetin kabulü yerine yazılı gerekçeyle reddine karar verilmesi isabetsizdir. 

SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 19.06.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Cevapla

Adı Soyadı

Beni gizle
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim