Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Davranış Nedeniyle Feshe İlişkin Yargıtay Kararları Koleksiyonu


İş Kanunu madde 17-18'den kaynaklı geçerli nedenli fesihlerde davranış sebebiyle yapılan fesihlerde verilen Yargıtay kararlarına yer verilmektedir.


Alper Yılmaz
Koleksiyoner
Koleksiyon Tarihi ve Numarası :
25.1.2016 / 34


Müşteriye karşı “işimi senden mi öğreneceğim, gel yerime otur da işimi sen yap o zaman” denmesi, fesih

Özet:

Davacı işyerinde kasiyer olarak çalışmakta iken taksit ödemek için gelen bir müşterinin taksitini alabilecek durumda iken iki kat yukarıda başka bir kasaya gönderdiği müşterinin taksiti davacının da alabileceğini öğrenmesi üzerine şikayet amacı ile ismini sorduğu, bunun üzerine müşteri ile tartışmaya girdiği müşteriye karşı “işimi senden mi öğreneceğim, gel yerime otur da işimi sen yap o zaman” cümlesini sarf ettiği durumla ilgili şefin müdahale edip usulüne uygun davacıyı ikazına rağmen tartışmayı sürdürdüğü, daha sonra müdahale üzerine münakaşayı kestiği, davacının bu davranışı nedeniyle iş sözleşmesini 4857 Sayılı İş Kanunun 25/11 maddesinin e ve h bentleri gereğince feshedildiği anlaşılmaktadır.Davacının bu eylemi feshi gerektirici bir ağırlıkta olmayıp, haklı fesih nedeni değil geçerli fesih nedenidir.


Fıkra:Tümü


T.C.
Yargıtay
9. Hukuk Dairesi

Esas No:2006/13951
Karar No:2006/32795

Davacı, kıdem ihbar tazminatı, fazla mesai alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.


Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü


Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.


Davacı işyerinde kasiyer olarak çalışmakta iken taksit ödemek için gelen bir müşterinin taksitini alabilecek durumda iken iki kat yukarıda başka bir kasaya gönderdiği müşterinin taksiti davacının da alabileceğini öğrenmesi üzerine şikayet amacı ile ismini sorduğu, bunun üzerine müşteri ile tartışmaya girdiği müşteriye karşı “işimi senden mi öğreneceğim, gel yerime otur da işimi sen yap o zaman” cümlesini sarf ettiği durumla ilgili şefin müdahale edip usulüne uygun davacıyı ikazına rağmen tartışmayı sürdürdüğü, daha sonra müdahale üzerine münakaşayı kestiği, davacının bu davranışı nedeniyle iş sözleşmesini 4857 Sayılı İş Kanunun 25/11 maddesinin e ve h bentleri gereğince feshedildiği anlaşılmaktadır.Davacının bu eylemi feshi gerektirici bir ağırlıkta olmayıp, haklı fesih nedeni değil geçerli fesih nedenidir. Kaldı ki fesih sonucu eylemin niteliğine göre oransızlık teşkil etmektedir. Öte yandan çok önce çekilen ihtar, son eylemle birlikte değerlendirilerek haklı fesih nedeni sayılamaz. Mahkemece kıdem ve ihbar tazminatına hükmetmek gerekirken yazılı şekilde reddi bozmayı gerektirmiştir.


SONUÇ:


Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alman temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 13.12.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

www.hukukmedeniyeti.org

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
1 - Müşteriye karşı “işimi senden mi öğreneceğim, gel yerime otur da işimi sen yap o zaman” denmesi, fesih
18.10.2015
2 - Davranış/verimsizlik nedeniyle fesih-savunma alınmaması
29.11.2015
3 - Evlilik dışı ilişkinin işyerinde olumsuzluklara yol açması
4.12.2015
4 - Bana karışamazsın artistlik yapma - şeklinde sözler geçerli fesih sebebi sayılır mı
18.10.2015
5 - Mağazada müşteri yokken -değerli müşterilerimiz mağazanın içine ettiniz - şeklinde anons yapılması-geçerli fesih sebebi
19.1.2016
6 - Uçağa binme hakkı olmayan birisini uçağa almak-hak düşürücü süre içerisinde feshin yapılmaması
12.12.2015
7 - Raporlu olunan dönemde çiğ köfte satmak-geçerli fesih
28.11.2015
8 - Çalışma arkadaşının üzerine ketçap, mayonez, hardal ve kova ile su döküp, kameraya kaydedip sosyal paylaşım sitelerinde paylaşmak- geçerli fesih
12.12.2015
9 - İşyeri düzenini bozan davranış-geçerli fesih
29.11.2015
10 - Amirinin haklı uyarısına aşırı karşılık vermek geçerli bir fesih nedenidir
12.8.2015
11 - Müşteri tarafından unutulan gözlük davacı tarafından kullanılması-fesihte ölçülük ilkesi
28.11.2015
12 - İşyerinde internetin özel amaçlarla kullanılması-geçerli fesih
28.11.2015
13 - Asli görevlerin yerine getirilmemesi-geçerli fesih
29.11.2015
14 - İşverene uygunsuz ifadeler içeren e-mail göndermek-geçerli fesih
28.11.2015

Yorumlar


Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim