Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Çek - ciro - alacağın temliki - çekin muhatap bankaya kim tarafından ibraz edildiği hususu araştırılarak


Özet:

Ancak ibrazdan önce çekin bankaya verildiğinin saptanması halinde ciro hükümlerine göre uyuşmazlığın çözülmesi gerekmektedir. Bu durumda mahkemece dava konusu çekin muhatap bankaya kim tarafından ibraz edildiği hususu araştırılarak varılacak uygun sonuç dairesinde bir karar verilmesi gerekirken bu yönler üzerinde durulmadan eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir. ...

Kanun No:2004   Madde No:169/a   Fıkra:Tümü-0

T.C.
Yargıtay
19. Hukuk Dairesi


Esas No:2010/14175
Karar No:2011/9570
K. Tarihi:6.7.2011

Mahkemesi : Elazığ 1.Asliye Hukuk Mahkemesi
Tarih : 25.12.2008
No : 271/428

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- K A R A R -
Davacı vekili, davalının keşideci olarak yer aldığı 25.000 TL tutarlı bir adet çekin, dava dışı lehtar Ö..Ltd.Şti.tarafından müvekkili bankaya bulunan kredi borcunun teminatı olarak temlik edildiğini, davalı yanca ödemeden men talimatı verilmesi nedeniyle çekin arkasının yazdırılamadığını, genel haciz yoluyla takip başlatılmış ise de davalının itirazı sonucu takibin durduğunu belirterek itirazın iptali, takibin devamı ve %40 oranında icra inkar tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.


Davalı vekili, müvekkili ile dava dışı lehtar Ö. Ltd.Şti.arasındaki ticari ilişki kapsamında yapılacak işin teminatını oluşturmak amacıyla davaya konu çekin müvekkilince keşide edilerek teslim edildiğini, sonrasında müvekkilinin yükümlülüklerini yerine getirerek çekin bedelsiz hale dönüştüğünü, bu konuda sözleşmenin tarafları arasında ibraname de düzenlendiği halde bedelsiz kalan çekin dava dışı lehtar tarafından davalıya temlik edildiğini ve bu temlikin geçersiz olduğunu bildirerek, davanın reddi gerektiğini savunmuş ve %40 oranında tazminatın davacıdan tahsilini talep etmiştir.


Mahkemece, takibe konu çekin keşidecisi bulunan davalı ile bu çeki davacıya temlik eden dava dışı lehtarı arasındaki sözleşmenin ifa edilmesi sonucu çekin bedelsiz hale dönüştüğü, bedelsizlik def’inin davalı tarafından davacı bankaya karşı da ileri sürülebileceği gerekçesiyle davanın reddine ve davacı bankanın haksız ve kötüniyetli şekilde davalı aleyhine takip başlattığından bahisle takibe konu asıl alacağın %40’ı oranındaki (10.000 TL) tazminatın davacıdan tahsiline karar verilmiş, hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir.


Davacı, dava konusu çeki bankaya ibraz ettiğini, ödemeden men talimatı nedeniyle arkasının yazdırılamadığını iddia etmiş ise de çek fotokopisinin incelenmesinden davacı bankanın kaşe ve yetkililerinin imzalarının ödemeden men talimatıyla ilgili şerh yazısından sonra olduğu görülmektedir. İbrazdan sonra ciro mümkün olmadığından ancak alacağın temliki hükümleri geçerlidir.

Ancak ibrazdan önce çekin bankaya verildiğinin saptanması halinde ciro hükümlerine göre uyuşmazlığın çözülmesi gerekmektedir. Bu durumda mahkemece dava konusu çekin muhatap bankaya kim tarafından ibraz edildiği hususu araştırılarak varılacak uygun sonuç dairesinde bir karar verilmesi gerekirken bu yönler üzerinde durulmadan eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün davacı yararına BOZULMASINA, bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin harcın istek halinde iadesine, 06.07.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Ekleme Tarihi: 15.3.2018 09:17:55.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim