Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargıtay 13. hukuk dairesi e:2015/25228, k:2017/12092


Özet:

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacının aşağıdaki bent dışında kalan temyiz itirazlarının reddi gerekir. ...

2-Dava, sözleşmeye göre geç teslim edilen taşınmaza ilişkin kira bedeli ve fazladan ödenen abonelik işlem masrafının tahsili istemine ilişkindir. Taraflar arasında imzalanan sözleşme ve maddeleri incelendiğinde, taşınmazın en geç Aralık 2009 tarihinde teslim edileceğinin kararlaştırılmış olduğu görülmektedir. Mahkemece, sözleşmede davacının sözleşme bedelini en son 20/4/2010 tarihinde ödeyeceği kararlaştırılmasına rağmen davacının da edimini sözleşmede belirlenen sürede yerine getirmediği, davacı tarafından 10/01/2012 tarihinde son ödemenin yapıldığı, davacı yanın kendi edimini yerine getirmeden karşı tarafın edimini yerine getirmesini isteyemeyeceği, davacının ancak 10.01.2012 tarihinden taşınmazın teslim edildiği tarihe kadar olan gecikme tazminatını talep edebileceği gerekçesiyle 17 ay için toplam gecikme tazminatı miktarı olan 6.460,00 TL' nin davalılardan tahsiline karar verilmiştir. Oysa ki, taraflar arasındaki sözleşmede, taşınmaz teslim tarihinin açıkça belirlenmiş olduğu, ek bir protokol ile taşınmaz teslim tarihinin değiştirilmediği gözönünde bulundurularak Aralık 2009 tarihinden taşınmazın teslim tarihi olan 15.05.2013 tarihine kadar kira bedelinin hesaplanarak sonucuna uygun karar verilmesi gerekirken yanılgılı gerekçe ile yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir....


T.C.
Yargıtay
13. Hukuk Dairesi


Esas No:2015/25228
Karar No:2017/12092
K. Tarihi:5.12.2017

MAHKEMESİ :Tüketici Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraflar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, davalılar ile aralarında imzalanan 06.06.2008 tarihli gayrimenkul satış ve inşaat yapım sözleşmesine istinaden 190.000,00 TL bedel karşılığında taşınmaz satışının gerçekleştirildiğini ve teslim tarihinin Aralık 2009 olarak belirlendiğini, fakat taşınmazın mayıs 2013 tarihinde teslim edildiğini ayrıca kendisinden abonelik işlemi masrafları için fazladan 1.500,00 Tl tahsil edildiğini ileri sürerek geç teslimden kaynaklanan 15.200,00 TL kira bedeli ile fazladan tahsil edilen 1.500,00 TL nin davalılardan tahsiline karar verilmesini istemiştir.
Davalılar, davanın reddini dilemişlerdir.
Mahkemece, davalı ... aleyhine açılan davanın husumetten reddine, diğer davalılar yönünden kısmen kabulü ile 6.460,00 TL'nin davalılardan tahsiline karar verilmiş; hüküm, davacı ve davalılar tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacının aşağıdaki bent dışında kalan temyiz itirazlarının reddi gerekir.
2-Dava, sözleşmeye göre geç teslim edilen taşınmaza ilişkin kira bedeli ve fazladan ödenen abonelik işlem masrafının tahsili istemine ilişkindir. Taraflar arasında imzalanan sözleşme ve maddeleri incelendiğinde, taşınmazın en geç Aralık 2009 tarihinde teslim edileceğinin kararlaştırılmış olduğu görülmektedir. Mahkemece, sözleşmede davacının sözleşme bedelini en son 20/4/2010 tarihinde ödeyeceği kararlaştırılmasına rağmen davacının da edimini sözleşmede belirlenen sürede yerine getirmediği, davacı tarafından 10/01/2012 tarihinde son ödemenin yapıldığı, davacı yanın kendi edimini yerine getirmeden karşı tarafın edimini yerine getirmesini isteyemeyeceği, davacının ancak 10.01.2012 tarihinden taşınmazın teslim edildiği tarihe kadar olan gecikme tazminatını talep edebileceği gerekçesiyle 17 ay için toplam gecikme tazminatı miktarı olan 6.460,00 TL' nin davalılardan tahsiline karar verilmiştir. Oysa ki, taraflar arasındaki sözleşmede, taşınmaz teslim tarihinin açıkça belirlenmiş olduğu, ek bir protokol ile taşınmaz teslim tarihinin değiştirilmediği gözönünde bulundurularak Aralık 2009 tarihinden taşınmazın teslim tarihi olan 15.05.2013 tarihine kadar kira bedelinin hesaplanarak sonucuna uygun karar verilmesi gerekirken yanılgılı gerekçe ile yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.
3-Bozma nedenine göre davalıların temyiz itirazlarının incelenmesine bu aşamada gerek görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle davacının sair temyiz itirazlarının reddine, 2. bentte açıklanan nedenlerle kararın davacı yararına BOZULMASINA, 3. bentte açıklanan nedenlerle davalıların sair temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına peşin alınan harcın istek halinde iadesine, HUMK'nun 440/III-1 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 05/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Ekleme Tarihi: 4.3.2018 21:50:11.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim