Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Hagb kararına itiraz etmeyen sanık, zımnen muvafakat etmiş sayılır


Özet:

1-Mahkemesince sanık ve müdafii yokluğunda verilen kararın usulüne uygun olarak tebliğ edildiği halde

 hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair karara sanık veya müdafii tarafından itiraz edilmediği, bu nedenle 5271 sayılı Kanun'un 231/5.maddesi uygulamasına zımnen muvafakat edilmiş olduğu 

gözetilerek itirazın reddi yerine yazılı şekilde karar verilmesinde,

Kanun No:5271   Madde No:231   Fıkra:Tümü

T.C.
Yargıtay
7. Ceza Dairesi


Esas No:2015/14029
Karar No:2015/17112
K. Tarihi:

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu'na aykırılık suçundan sanık H. B.'ın, 5015 sayılı Kanun'un Ek 5/1, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 62 ve 52.maddeleri uyarınca 1 yıl 8 ay hapis ve 80,00 Türk Lirası adli para cezaları ile cezalandırılmasına, sanık hakkında 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231/5.maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, sanığın 5 yıl süre ile denetime tabi tutulmasına dair Adana 18.Asliye Ceza Mahkemesinin 15.04.2014 tarihli ve 2014/306 esas, 2014/604 sayılı kararına yapılan itirazın kabulü ile hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının kaldırılmasına ilişkin ADANA 6.Ağır Ceza Mahkemesinin 13.11.2014 tarihli ve 2014/597 değişik iş sayılı kararı aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığından verilen 24.02.2015 gün ve 14555 sayılı kanun yararına bozma istemini içeren dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 10.03.2015 gün ve KYB. 2015-78396 sayılı ihbarnamesi ile daireye verilmekle okundu.


Mezkür ihbarnamede;Dosya kapsamına göre, katılan kurum vekili tarafından itirazda bulunulması üzerine Adana 6.Ağır Ceza Mahkemesince, kurum zararının giderilmeden ve hükmün açıklanmasını kabul edip etmediği sorulmadan karar verildiği cihetle, itirazın kabulüne karar verilmiş ise de;1-Mahkemesince sanık ve müdafii yokluğunda verilen kararın usulüne uygun olarak tebliğ edildiği halde

hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair karara sanık veya müdafii tarafından itiraz edilmediği, bu nedenle 5271 sayılı Kanun'un 231/5.maddesi uygulamasına zımnen muvafakat edilmiş olduğu

gözetilerek itirazın reddi yerine yazılı şekilde karar verilmesinde,2-Sanık tarafından 09.07.2009 tarihinde 0511726 sayılı makbuzla kurum zararının ödendiği hususu gözetilmeksizin yazılı şekilde itirazın kabulüne karar verilmesinde isabet görülmemiş ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309.maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozmaya atfen ihbar olunmuş bulunmakla Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği yerinde görüldüğünden Adana 6.Ağır Ceza Mahkemesi'nin 13.11.2014 gün ve 2014/597 D.İş sayılı kararının CMK.nın 309.maddesi uyarınca BOZULMASINA, 18.06.2015 günü oybirliğiyle karar verildi.

Ekleme Tarihi: 6.4.2016 20:22:57.
Bu karar Yerleşik
Yargıtay Kararları Yargıtay Yargıtay Karar Yargıtay İçtihatları Yargıtay içtihat

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim