Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargıtay 7. hukuk dairesi e:2014/12849, k:2014/21713


Özet:

Davacı işçinin fazla çalışma yapıp yapmadığı ve hafta tatillerinde çalışıp çalışmadığı konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır. ...

Fazla çalışmanın ispatı konusunda işyeri kayıtları, özellikle işyerine giriş çıkışı gösteren belgeler, işyeri iç yazışmaları delil niteliğindedir. Ancak, fazla çalışmanın yazılı belgelerle kanıtlanamaması durumunda tarafların, tanık beyanları ile sonuca gidilmesi gerekir. Bunun dışında herkesçe bilinen genel bazı vakıalar da bu noktada göz önüne alınabilir. İşçinin fiilen yaptığı işin niteliği ve yoğunluğuna göre de fazla çalışma olup olmadığı araştırılmalıdır. ...

İmzalı ücret bordrolarında fazla çalışma ücreti ödendiği anlaşılıyorsa, işçi tarafından gerçekte daha fazla çalışma yaptığının ileri sürülmesi mümkün değildir. Ancak, işçinin fazla çalışma alacağının daha fazla olduğu yönündeki ihtirazi kaydının bulunması halinde, bordroda görünenden daha fazla çalışmanın ispatı her türlü delille yapılabilir. Bordroların imzalı ve ihtirazi kayıtsız olması durumunda, işçinin bordroda belirtilenden daha fazla çalışmayı yazılı belge ile kanıtlaması gerekir. İşçiye bordro imzalatılmadığı halde, fazla çalışma ücreti tahakkuklarını da içeren her ay değişik miktarlarda ücret ödemelerinin banka kanalıyla yapılması durumunda, ihtirazi kayıt ileri sürülmemiş olması, ödenenin üzerinde fazla çalışma yapıldığının yazılı delille ispatlanması gerektiği sonucunu doğurmaktadır....

Somut olayda Mahkemece davalı Belediye'den gönderilen kayıtlar konusunda “…dosyaya 2 adet Toplu İş Sözleşmesinin, 2008 yılı Ağustos ayı- 2012 yılı Kasım ayı arasına ait imzasız maaş bordrolarının gönderildiği, 2008-2012 yılları arasında bazı aylarda düzenlenen mesai verilecek personel listeleri ve gece zammı ödemesi yapılacak personel listelerinin gönderildiği, listelerde imza bulunmadığı, iş yeri yahut davacının çalışma düzenini gösterir herhangi bir belge yahut haftalık çalışma tablosu ya da başkaca bir belge ibraz edilmediği gerekçesiyle belgelere itibar edilmemiştir. Davacının çalıştığı işyeri Belediye olup bütün işlemlerinin kayda dayalı olması esastır. Davacı imzası bulunmasa da ilgili birim amiri onayından geçen evraklara değer verilmelidir. Davacının imzasının olmaması belgenin geçerliliğini aksi yazılı bir belge ile ispatlanmadıkça etkilemez. Bu durumda kayda dayalı çalışmaların kayıtlar üzerinden değerlendirilmesi gerekirken imza bulunmadığından itibar edilmemesi hatalı olup bozma nedenidir....


T.C.
Yargıtay
7. Hukuk Dairesi


Esas No:2014/12849
Karar No:2014/21713
K. Tarihi:1.12.2014

Mahkemesi : Manavgat İş Mahkemesi
Tarihi : 04/02/2014
Numarası : 2012/684-2014/63

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtayca incelenmesi taraf vekillerince istenilmekle, temyiz isteklerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü:
1.Dosyadaki yazılara, hükmün Dairemizce de benimsenmiş bulunan yasal ve hukuksal gerekçeleriyle dayandığı maddi delillere ve özellikle bu delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine taraf isminin mahallinde düzeltilmesinin mümkün olduğunun anlaşılmasına göre davacının tüm, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddine,
2. Davacı vekili, ödenmeyen fazla çalışma, hafta tatili alacağı ile mobbing nedeniyle manevi tazminat alacaklarının tahsilini talep etmiştir.
Davalı davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Davacı işçinin fazla çalışma yapıp yapmadığı ve hafta tatillerinde çalışıp çalışmadığı konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır.
Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi bu iddiasını ispatla yükümlüdür. Ücret bordrolarına ilişkin kurallar burada da geçerlidir. İşçinin imzasını taşıyan bordro sahteliği ispat edilinceye kadar kesin delil niteliğindedir. Bir başka anlatımla bordronun sahteliği ileri sürülüp kanıtlanmadıkça, imzalı bordroda görünen fazla çalışma alacağının ödendiği varsayılır.
Fazla çalışmanın ispatı konusunda işyeri kayıtları, özellikle işyerine giriş çıkışı gösteren belgeler, işyeri iç yazışmaları delil niteliğindedir. Ancak, fazla çalışmanın yazılı belgelerle kanıtlanamaması durumunda tarafların, tanık beyanları ile sonuca gidilmesi gerekir. Bunun dışında herkesçe bilinen genel bazı vakıalar da bu noktada göz önüne alınabilir. İşçinin fiilen yaptığı işin niteliği ve yoğunluğuna göre de fazla çalışma olup olmadığı araştırılmalıdır.
İmzalı ücret bordrolarında fazla çalışma ücreti ödendiği anlaşılıyorsa, işçi tarafından gerçekte daha fazla çalışma yaptığının ileri sürülmesi mümkün değildir. Ancak, işçinin fazla çalışma alacağının daha fazla olduğu yönündeki ihtirazi kaydının bulunması halinde, bordroda görünenden daha fazla çalışmanın ispatı her türlü delille yapılabilir. Bordroların imzalı ve ihtirazi kayıtsız olması durumunda, işçinin bordroda belirtilenden daha fazla çalışmayı yazılı belge ile kanıtlaması gerekir. İşçiye bordro imzalatılmadığı halde, fazla çalışma ücreti tahakkuklarını da içeren her ay değişik miktarlarda ücret ödemelerinin banka kanalıyla yapılması durumunda, ihtirazi kayıt ileri sürülmemiş olması, ödenenin üzerinde fazla çalışma yapıldığının yazılı delille ispatlanması gerektiği sonucunu doğurmaktadır.
Somut olayda Mahkemece davalı Belediye'den gönderilen kayıtlar konusunda “…dosyaya 2 adet Toplu İş Sözleşmesinin, 2008 yılı Ağustos ayı- 2012 yılı Kasım ayı arasına ait imzasız maaş bordrolarının gönderildiği, 2008-2012 yılları arasında bazı aylarda düzenlenen mesai verilecek personel listeleri ve gece zammı ödemesi yapılacak personel listelerinin gönderildiği, listelerde imza bulunmadığı, iş yeri yahut davacının çalışma düzenini gösterir herhangi bir belge yahut haftalık çalışma tablosu ya da başkaca bir belge ibraz edilmediği gerekçesiyle belgelere itibar edilmemiştir. Davacının çalıştığı işyeri Belediye olup bütün işlemlerinin kayda dayalı olması esastır. Davacı imzası bulunmasa da ilgili birim amiri onayından geçen evraklara değer verilmelidir. Davacının imzasının olmaması belgenin geçerliliğini aksi yazılı bir belge ile ispatlanmadıkça etkilemez. Bu durumda kayda dayalı çalışmaların kayıtlar üzerinden değerlendirilmesi gerekirken imza bulunmadığından itibar edilmemesi hatalı olup bozma nedenidir.
SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde davalıya iadesine, fazla alınan harcın istek halinde davacıya iadesine, 01.12.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Ekleme Tarihi: 12.2.2018 00:06:59.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim