Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargıtay 19.hukuk dairesi e:2015/6788 k:2015/13262


Özet:

Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü....

Fıkra:Tümü-0

T.C.
Yargıtay
19. Hukuk Dairesi


Esas No:2015/6788
Karar No:2015/13262
K. Tarihi:21.10.2015


MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi (Ticret Mahkemesi Sıfatıyla)
Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- K A R A R -
Davacı vekili, icra takibine konu senedin davalı ile yapılan hayvan alış verişi sebebiyle 1700 TL olarak düzenlenip imza atılarak davalıya verildiği halde davalı tarafça senede “1” rakamı eklenerek 11.700 TL üzerinden icra takibine konu edildiğini ileri sürerek müvekkilinin davalıya 1700 TL dışında borçlu olmadığının tespitine, %20 kötü niyet tazminatına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davacının iddiasını yazılı delille ispat etmesi gerektiğini ileri sürerek davanın reddi ile birlikte %40 kötü niyet tazminatına karar verilmesini istemiştir.
Mahkemece yapılan yargılamada toplanan delillere göre; davalı hakkında .... Ağır Ceza Mahkemesinin 28/11/2013 tarih ve 2013/116 Esas - 2013/206 Karar sayılı hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına yönelik kararına esas alınan Emniyet Genel Müdürlüğü Ankara Polis Laboratuvar Müdürlüğünün ... tarih ve ... sayılı raporunda; senette tahrifat yapılarak “1” rakamının eklendiği ancak eklenen 1 rakamının sadece rakamdan ibaret olması ve bedel hanesindeki 11.700,00 TL rakamlarının üzerinden farklı mürekkepli kalem ile mükerrer gidilmesi sebebiyle 1 rakamının ... ın elinden çıkıp çıkmadığının tespitinin mümkün görülemediğinin tespit edildiği, ispat yükü kendisine geçen davalı tarafın icra takip dosyasında ödeme emrindeki miktar kadar alacaklı olduğunu yazılı delille kanıtlayamadığı gerekçesiyle davanın kabulü ile davacının bono sebebiyle 10.000 TL borçlu olmadığının tespitine, %20 oranında kötü niyet tazminatının davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş, hüküm davalı vekilince temyiz edilmiştir.
Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere ve özellikle davalının ... Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan 19.03.2013 tarihli ifadesindeki açık ikrara göre davalı vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, 21.10.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Ekleme Tarihi: 12.1.2018 16:33:23.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim