Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Bono miktarı konusunda tahrifat iddiası-rakamın üzerinden aynı kalemle geçilmiş olması


Özet:

Mahkemece, dosya kapsamı ve benimsenen bilirkişi raporu doğrultusunda, dava ve takip konusu senedin yeni Türk Lirası hanesindeki 3000 rakamları üzerinde tahrifat olduğuna dair davalı savunmasına ilişkin alınan raporda, rakamların başında bulunan 3 rakamı üzerinden farklı bir cins mürekkepli kalem ile mükerrer geçiş yapıldığı, bu işlemin tahrifat niteliğinde olmadığı gerekçesiyle davanın kabulü ve davalı borçluların ... İcra Müdürlüğünün 2015/137 Esas sayılı takibine yapmış olduğu itirazın iptali ile takibin devamına, asıl alacağın %20 si oranındaki icra inkar tazminatının davalılardan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş olup  karar hukuka ve usule uygun olmakla onanmasına 

Fıkra:Tümü-0

T.C.
Yargıtay
19. Hukuk Dairesi


Esas No:2016/1331
Karar No:2016/8015
K. Tarihi:2.5.2016MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün davalı ... vekili tarafından süresinde temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- K A R A R -
Davacı vekili,müvekkili lehine keşide ettikleri 23.11.2007 tanzim,01.08.2013 vade tarihli 3000 USD bedelli senede dayalı olarak davalıların aleyhine başlatılan takibe davalıların vaki itirazının iptali ile %20'den aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatı talep ve dava etmiştir..
Davalı ... vekili, davacının takibe konu senet üzerinde miktar yönünden tahrifat yaparak haksız kazanç elde etmek istediğini savunarak, davanın reddini istemiştir.
Diğer davalı ... davaya cevap vermemiştir.
Mahkemece, dosya kapsamı ve benimsenen bilirkişi raporu doğrultusunda, dava ve takip konusu senedin yeni Türk Lirası hanesindeki 3000 rakamları üzerinde tahrifat olduğuna dair davalı savunmasına ilişkin alınan raporda, rakamların başında bulunan 3 rakamı üzerinden farklı bir cins mürekkepli kalem ile mükerrer geçiş yapıldığı, bu işlemin tahrifat niteliğinde olmadığı gerekçesiyle davanın kabulü ve davalı borçluların ... İcra Müdürlüğünün 2015/137 Esas sayılı takibine yapmış olduğu itirazın iptali ile takibin devamına, asıl alacağın %20 si oranındaki icra inkar tazminatının davalılardan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş,hüküm davalı ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere ve özellikle takip ve dava konusu belgenin alınan borç karşılığı düzenlendiğinin, Cumhuriyet Başsavcılığı ifadesi ile davalı ... tarafından kabul edilmiş olması nedenine göre davalılar vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, 02/05/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Ekleme Tarihi: 12.1.2018 16:12:31.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim