Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargıtay 7. ceza dairesi e:2015/2084, k:2017/2919


Özet:

Dairemizce incelenen 2017-83 Esas sayılı Antalya 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2012-626 Esas, 2013-95 Karar sayılı dosyasının suç tarihinin 12.08.2010, iddianame düzenlenme tarihinin ise 17.05.2012 olduğu,temyize konu bu dava dosyasının ise suç tarihinin 14.06.2010, iddianame düzenlenme tarihinin ise 16.05.2012 olduğu, sanık ...'ın her iki dosyada üzerine atılı eylemlerin benzer mahiyette olduğu, yine sanıklar ... ile ...'in Uyap sisteminde açık görünen Ankara 8.Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2015-210 Esas sayılı dosyası ile Erzurum 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2015-428 Esas numaralı dosyalarının bu dava dosyası yönüyle sanıklar ... ve ... yönüyle, suç tarihine ve işlenen suçun niteliğine göre eylemlerinin TCK 43. madde kapsamında zincirleme biçimde kaçakçılık suçunu oluşturup oluşturmadığının takdir ve değerlendirilmesi bakımından dosyaların incelenmesi, gerektiğinde birleştirilmesi ve sonucuna göre sanıkların hukuki durumunun değerlendirilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi,...


T.C.
Yargıtay
7. Ceza Dairesi


Esas No:2015/2084
Karar No:2017/2919
K. Tarihi:

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : 4733 sayılı Yasaya Muhalefet
HÜKÜM : Hükümlülük, erteleme, müsadere

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;
1- Sanık ...'in mahkumiyete yönelik temyiz talebi ile O Yer Cumhuriyet Savcısı'nın temyizine yönelik yapılan incelemede;
Anayasa Mahkemesi'nin, TCK'nun 53.maddesindeki hak yoksunluklarına ilişkin 24.11.2015 günlü Resmi Gazete'de yayımlanan 08.10.2015 tarihli ve 2014/140 Esas, 2015/85 Karar sayılı iptal kararının infaz aşamasında gözetilebileceği değerlendirilerek yapılan incelemede;
Suçtan doğrudan zarar görmeyen ve katılma hakkı bulunmayan ...'nin davaya katılan olarak kabul edilip lehine vekalet ücretine hükmolunması,
Yasaya aykırı, sanığın ve O Yer Cumhuriyet Savcısı'nın temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden ve bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, 5320 sayılı Yasa'nın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK'nun 322. maddesi gereğince, hüküm fıkrasından ... adına vekalet ücretine hükmedilen kısmın çıkartılması ve diğer hususların aynen bırakılması suretiyle hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA,
2- Sanık ...'ın, sanık ...'in ve sanık ...'in haklarında kurulan mahkumiyet hükümlerine yönelik temyiz talepleri ile O Yer Cumhuriyet Savcısı'nın sanıklara yönelik temyizine ilişkin yapılan incelemede ise;
Dairemizce incelenen 2017-83 Esas sayılı Antalya 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2012-626 Esas, 2013-95 Karar sayılı dosyasının suç tarihinin 12.08.2010, iddianame düzenlenme tarihinin ise 17.05.2012 olduğu,temyize konu bu dava dosyasının ise suç tarihinin 14.06.2010, iddianame düzenlenme tarihinin ise 16.05.2012 olduğu, sanık ...'ın her iki dosyada üzerine atılı eylemlerin benzer mahiyette olduğu, yine sanıklar ... ile ...'in Uyap sisteminde açık görünen Ankara 8.Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2015-210 Esas sayılı dosyası ile Erzurum 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2015-428 Esas numaralı dosyalarının bu dava dosyası yönüyle sanıklar ... ve ... yönüyle, suç tarihine ve işlenen suçun niteliğine göre eylemlerinin TCK 43. madde kapsamında zincirleme biçimde kaçakçılık suçunu oluşturup oluşturmadığının takdir ve değerlendirilmesi bakımından dosyaların incelenmesi, gerektiğinde birleştirilmesi ve sonucuna göre sanıkların hukuki durumunun değerlendirilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi,
Yasaya aykırı, sanıkların ve O Yer Cumhuriyet Savcısı'nın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün 5320 sayılı Yasa'nın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK'nun 321. maddesi uyarınca sair yönleri incelenmeksizin BOZULMASINA, 03.04.2017 günü oybirliğiyle karar verildi.Ekleme Tarihi: 4.1.2018 03:22:44.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim