Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargıtay 11. hukuk dairesi e:2015/12216, k:2017/145T.C.
Yargıtay
11. Hukuk Dairesi


Esas No:2015/12216
Karar No:2017/145
K. Tarihi:10.1.2017

MAHKEMESİ :TİCARET MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada ... 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nce verilen 29/04/2015 tarih ve 2014/481-2015/368 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili, müvekkili şirkete nakliyat sigortası ile sigortalı ... San. ve Tic. A.Ş.'ne ait rulo halindeki boyalı galvaniz saç cinsi malların ...'den ...'e nakliyesi işini davalının üstlendiğini, taşımayı yapan aracın 18/07/2012 tarihinde ... - ... karayolu sanayi ışıklarında yaptığı ani fren sonucu 4 adet saç rulonun kamyondan devrilmek suretiyle zarar gördüğünü, hasar bedelini ödeyen müvekkilinin sigortalının haklarına halef olduğunu ileri sürerek, 28.562,58 TL'nin 10/09/2012 tarihinden itibaren işleyecek avans faiziyle davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davacının rücu talebinde bulunma hakkı olmadığını zira, sigorta poliçesinin emtianın hasarlanmasından 2 gün sonra tanzim edildiğini, yükleme ve istifleme sigortalıya ait olduğundan hasarın oluşumunda sigortalı emtia sahibinin de müterafık kusuru bulunduğunu, hasar miktarını da kabul etmediklerini savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece iddia, savunma, toplanılan deliller, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, hasarın meydana gelmesinde dava dışı sigortalının %60, davalı taşıyıcının ise %40 sorumlu olduğu kabul edilerek, 28.562,58 TL'lik zarardan davalının kusuru oranında sorumlu olduğu gerekçesiyle, davanın kısmen kabulü ile 11.425,03 TL'nin 04/04/2013 tarihinden itibaren işleyecek avans faiziyle davalıdan tahsiline karar verilmiştir.
Kararı, taraf vekilleri temyiz etmiştir.
Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, taraf vekillerinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, taraf vekillerinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 3.70 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davacıdan alınmasına, aşağıda yazılı bakiye 585,34 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalıdan alınmasına, 10/01/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Ekleme Tarihi: 4.1.2018 03:22:40.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim