Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargıtay 11. hukuk dairesi e:2015/12309, k:2017/486T.C.
Yargıtay
11. Hukuk Dairesi


Esas No:2015/12309
Karar No:2017/486
K. Tarihi:25.1.2017

MAHKEMESİ :TİCARET MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada ... 17. Asliye Ticaret Mahkemesi'nce verilen 16/06/2015 tarih ve 2014/1066-2015/272 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili; müvekkili tarafından, sigortalısı .. Elektronik Sesgör. Sis. ve Gıda Ür. San. Tic. Ltd. Şti olan 24/05/2010 tarihli ve 32469482 nolu Nakliyat Emtia Abonman Sigorta Poliçesi ile 28/02/2011 tarihli 42018673 nolu Nakliyat ... Abonman Alt Sigorta Poliçesi yapıldığını, teminat altına alınan televizyon sehpalarının davalı ... Taşımacılık Ltd. Şti. tarafından Türkiye'den Kanada'ya gemi yoluyla taşınırken hasara uğradığını, davalının 5.106,00 TL'lik hasardan sorumlu olduğunu, davacı müvekkili sigorta firmasınca sigortalısına bu hasar bedelinin ödendiğini ileri sürerek dava konusu 5.106,00 TL'lik hasar tazminatının hasarı ödeme tarihi olan 01/07/2011 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan rücuen tahsilini talep etmiştir.
Davalı vekili, müvekkili firmanın taşıma işleri komisyonculuğu faaliyetleri yürütmekte olan bir şirket olduğunu, bu sebeple sorumluluğunun yalnızca gerçekleştirdiği aracılık faaliyetleri sebebiyle meydana gelen zarar olduğunu, asıl sorumluluğun eşyaları taşıyan ... firmasında olduğunu, ibranamenin dosyaya sunulması gerektiğini savunarak davanın reddini talep etmiştir.
Mahkemece incelenen tüm dosya kapsamına göre; dava dışı ... Elektronik Ses Gör. Sis. ve Gıda Ürün San Tic. Ltd. Şti. tarafından Kanada'ya ihraç edilen televizyon sehpalarında nakliye sırasında hasarlar oluştuğu, davalının ifa yardımcısı tarafından düzenlenen belgede bütün kutuların ezilmiş/açılmış ve televizyon sehpalarının tamamıyla hasarlanmış olduğunun belirtilmesi suretiyle eşyanın taşıma sırasında hasara uğradığının ispat edildiği, davalının TTK m.784, 808 ve 814/2 uyarınca taşıyıcı sayıldığı gerekçesiyle davalının sorumluluğunda oluşan hasar bedeli olan 5.106.00 TL'nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiştir.
Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.
Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına ve davalı taşıma işleri komisyoncusunun davaya konu taşımanın tüm aşamalarını üstlenmiş olması hasarın bu taşıma sırasında oluşmuş ve davalı tarafından sorumluluğunu ortadan kaldıran hallerin ispat edilememiş olmasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 261,09 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalıdan alınmasına, 25/01/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Ekleme Tarihi: 4.1.2018 03:22:38.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim