Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargıtay 11. hukuk dairesi e:2015/12793, k:2017/643T.C.
Yargıtay
11. Hukuk Dairesi


Esas No:2015/12793
Karar No:2017/643
K. Tarihi:7.2.2017

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada ... 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce verilen 11/03/2015 tarih ve 2013/199-2015/149 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili; müvekkilinin devlet destekli olarak aldığı ineğini 11/08/2011 tarihinde sigortalattığını, ineğin bir gün sonra 12/08/2011 tarihinde öldüğünü, sigortalı ineğinin ölümü ile ilgili davalı kuruma yaptığı başvuruda davalı kurumun söz konusu hayvanın ölüm nedeninin sigorta başlangıç tarihinden önce meydana geldiğini, teminat dışı olduğunu ve bu nedenle herhangi bir hasar ödemesi yapılmayacağını belirttiğini, davalı tarafın iddia ettiği gibi hayvanın ölüm nedeni sigorta tarihinden önce başlamış olsa bile burada bir aylık yol sigortası bulunduğunu belirterek, sigorta poliçesinde belirlenen 6.550 TL'nin ineğin öldüğü 12/08/2011 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile davalıdan alınarak müvekkile verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili; davacının teminat dışı durum için tazminat talep ettiğini, sigorta poliçelerinin sigortadan zenginleşme yasağı kapsamında olduğunu, işbu nedenle müvekkili şirketin tazminat ödeme yükümü bulunmadığını ileri sürerek davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece tüm dosya kapsamına göre; taraflar arasındaki uyuşmazlığın, sigortalı hayvanın ölümüne neden olan hastalığın poliçe başlangıç tarihinden önce meydana gelip gelmediği, buna bağlı olarak davalının hasar talebini reddetmekte haklı olup olmadığı hususunda olduğu, sigortalı hayvandaki hastalık teşhisinin 09/08/2011 tarihinde konulduğu ve tedavisine başlandığı, hastalığın tespit tarihinin 09/08/2011 olması ve poliçe başlangıç tarihinin 12/08/2011 olması nedeniyle hasarın poliçe vadesi dışında meydana geldiği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Kararı davacı vekili temyiz etmiştir,
Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, alınmadığı anlaşılan 154,30 TL temyiz başvurma harcı ile 31,40 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davacıdan alınmasına, 07/02/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Ekleme Tarihi: 4.1.2018 03:22:34.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim