Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargıtay 11. hukuk dairesi e:2015/12797, k:2017/589T.C.
Yargıtay
11. Hukuk Dairesi


Esas No:2015/12797
Karar No:2017/589
K. Tarihi:6.2.2017

MAHKEMESİ :TİCARET MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada ... 7. Asliye Ticaret Mahkemesi'nce bozmaya uyularak verilen 04/02/2015 tarih ve 2014/604-2015/71 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı ... vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili; müvekkili şirketin sigortalısına ait 11 kap emtiasının 22/12/2011 tarihli CMR belgesi kapsamında davalı ... Nak. Ltd. Şti. sorumluluğunda alt taşıyıcıları tarafından Almanya'dan Türkiye'ye karayolu ile nakliyesinin 28/12/2011 tarihinde tamamlandığını, söz konusu tarihte yurtiçine ulaşan emtiaların gümrük işlemlerinin tamamlanabilmesi için davalı ... Loj. Ltd. Şti'nin sorumluluğundaki antrepoya tahliye edildiğini, gümrük tarafından düzenlenen 02/01/2012 tarihli gümrük giriş beyannamesi kapsamında kati ithalatının tamamlanmasını müteakip gümrük müşavirliğince düzenlenen belge kapsamında sigortalı firmanın Türkiye distribütörü olan firmanın adresine alt taşıyıcı Halkalı Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifine bağlı sürücünün sevk ve idaresindeki 34 UH 1887 plakalı araç ile sevkinin gerçekleştirildiğini, ancak emtiaların tahliyesi sırasında yapılan kontrollerinde 11 koliden 4'ünün eksik/kayıp olduğunun tespit edildiğini, gümrükten çekilen malların teslim belgesi isimli 03/01/2012 tarihli belgede sigortalı distribütörü olan şirket yetkilisi tarafından hasara ilişkin şerh düşüldüğünü ve araç sürücüsü tarafından da söz konusu belgenin imzalandığını, dava konusu zararın taşınma sırasında meydana geldiğini ve zarar miktarı olan 2.358,04 Euro'nun sigortalıya ödendiğini ileri sürerek söz konusu bedelin TL karşılığı olan 5.452,49 TL'nin ödeme tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı .... Şti. vekili; müvekkilinin sorumluluğu sona erdikten sonraki süreçte iddia edilen hasardan mesul olamayacağını savunarak davanın reddini istemiştir.
Davalı ... Loj. Ltd. Şti. vekili; müvekkilinin sorumluluğunu gerektirecek taraflar arasında yapılmış herhangi bir sözleşme veya belge bulunmadığından müvekkilinin sorumlu tutulamayacağını ve kendilerine husumet yöneltilemeyeceğini savunarak davanın reddini istemiştir.
Davalı .... Kooperatifi vekili; spesifik poliçe ibraz edilmediğini, dolayısıyla davacının aktif taraf sıfatı bulunmadığını, 03/01/2012 tarihli gümrükten çekilen malların teslimine ilişkin belgedeki şerhin müvekkili tarafından kabul edilmediğini savunarak davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, bozma ilamına uyularak yapılan yargılamaya göre; zararın davalı .... Kooperatifi'nin sorumluluğu safhasında gerçekleşmiş bulunduğunun anlaşıldığı, diğer davalıların oluşan hasardan sorumluluklarının bulunmadığı, sigorta poliçesi kapsamında davacının 16/02/2012 tarihinde sigortalısının zararını ödediği, davacının 2.358,04 AVRO karşılığı 5.452,49 TL gerçek zararı davalı .... Kooperatifi'nden talebe hakkının bulunduğu gerekçesiyle 5.452,49 TL'nin ödeme tarihinden itibaren avans faizi ile birlikte davalı .... Kooperatifi'nden tahsiline ve kesinleşen hususlarda yeniden karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.
Kararı, davalı .... Kooperatifi vekili temyiz etmiştir.
Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı ... vekilinin bütün temyiz itirazları yerinde değildir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı ... vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 278,46 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalı ...'nden alınmasına, 06.02.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Ekleme Tarihi: 4.1.2018 03:22:32.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim