Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargıtay 11. hukuk dairesi e:2015/12872, k:2017/751T.C.
Yargıtay
11. Hukuk Dairesi


Esas No:2015/12872
Karar No:2017/751
K. Tarihi:13.2.2017

MAHKEMESİ :TİCARET MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada ...2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nce bozmaya uyularak verilen 01/07/2015 tarih ve 2015/238-2015/353 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili, müvekkili nezdinde nakliyat rizikolarına karşı sigorta örtüsü altında bulunan çelik sac emtiasının davalı ... Ltd. Şti'nce nakliyesi sırasında hasarlandığını, varış yerinde hasarın tutanakla tespit edildiğini, emtiaların taşındığı dorse ve çekicinin davalı ... şirketi tarafından teminat altına alındığını, 45.488,54 USD hasar bedelinin sigortalıya ödendiğini ileri sürerek, 45.488,54 USD'nin rücuen davalılardan tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalı ...Ltd. Şti. yetkilisi, taşımayı yapan aracın kapalı tenteli ve her türlü güvenlikli olarak çıkış gümrüğünde mühürlendiğini, varış gümrüğünde mührün açıldığını, taşıma esnasında hasar meydana gelmediğini, hasarın gönderinin ambalaj hatasından kaynaklandığını savunmuştur.
Davalı ... A.Ş. vekili, yükleme tarihi 12.06.2008 olup nakliyat sigorta poliçesinin 20.06.2008 tarihli olması nedeniyle poliçenin yüklemeden sonra düzenlendiğini, davacının ex gratia ödeme yapması nedeniyle halefiyete dayalı olarak dava ve talep hakkı bulunmadığını, yükleme ve istif gönderene ait olup hasarın ambalaj ve istif hatasından kaynaklandığını savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, Dairemizin bozma ilamına uyularak, davacının davasının davalı ... yönünden kısmen kabulü ile 22.744,27 USD tazminatın 21/10/2008 tarihinden itibaren TC Merkez Bankası'nın 1 yıllık USD mevduatına uyguladığı faiz uygulanmak suretiyle davalı ...'den alınarak tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine karar verilmiştir.
Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.
Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekilinin bütün temyiz itirazları yerinde değildir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, istek halinde aşağıda yazılı 360,60 TL harcın temyiz eden davacıya iadesine, 13/02/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Ekleme Tarihi: 4.1.2018 03:22:29.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim