Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargıtay 11. hukuk dairesi e:2015/12995, k:2017/1118T.C.
Yargıtay
11. Hukuk Dairesi


Esas No:2015/12995
Karar No:2017/1118
K. Tarihi:27.2.2017

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada...2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce verilen 09/06/2015 tarih ve 2013/654-2015/475 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili, müvekkili şirketin akaryakıt paket sigorta poliçesi yaptırdığını, işyerine 13/05/2013 tarihinde yıldırım düşmesi neticesinde yüksek gerilim/voltaj dalgalanması sonucunda trafonun hasar gördüğünü, davalı şirketin poliçe talebini karşılayan teminat olmadığı gerekçesiyle talebini reddettiğini, teminat kapsamında bulunan 8.878,90 TL zararının ihbar tarihinden 8 gün sonrası olan 21/05/2013 tarihinden itibaren işleyecek ticari temerrüt faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı vekili, sigorta şirketinin sadece gerçek hasarı ve poliçe ile teminat altına alınmış bulunan hasarları ödemek ile yükümlü olduğunu, gerçekleşen hasarın teminat kapsamında olmadığı, meydana gelen hasarın poliçe kapsamında bir hasar olup olmadığının davacının ispat etmesinin gerektiğini savunarak davanın reddini istemiştir.
Mahkemece tüm dosya kapsamına göre; yıldırım düşmesi sonucu davacının iş yerinin trafosunun zarar gördüğü, yıldırım düşmesi sonucu oluşan hasarın poliçe sözleşmesi gereğince teminat kapsamında olduğu gerekçesiyle talep edilen 8.878,90 TL zararın 22/05/2013 tarihinden itibaren işleyecek ticari faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiştir.
Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.
Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, temyiz harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına mahal olmadığına, 27.02.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Ekleme Tarihi: 4.1.2018 03:22:24.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim