Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargıtay 16. ceza dairesi e:2015/2564, k:2017/4606


Özet:

Sanıklar ..., ..., ..., ... ve .... hakkında katılan ...'ya, sanıklar ...,..... ve ... hakkında katılanlar ... ve ...'ye, sanıklar ... ve ... hakkında katılan ...'e karşı dolandırıcılık suçlarını, bir suç işleme kararının icrası kapsamında aynı suçu zincirleme şeklinde işlediklerinin anlaşılması karşısında tayin olunan temel cezada TCK'nın 43/1. maddesi uyarınca artırıma gidilmesi gerektiğinin gözetilmemesi aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır. ...

Örgüt üyelerine talimat verme, inisiyatif kullanma gibi herhangi bir yöneticilik faaliyeti tespit edilemeyen sanıkların, Erzincan ili ve çevre illerde canlı hayvan almak isteyenleri tespit ederek sanık ... ile irtibata geçirdikleri ya da onun bilgisi dahinde mağdurlarla görüşerek kendilerini mal sahibi, hayvan bakıcısı, aracı gibi göstermekten ibaret eylemlerinin TCK'nın 220/2. maddesinde düzenlenen suç örgütüne üye olma suçunu oluşturduğu gözetilmeden yasal ve yeterli olmayan gerekçeyle suç vasfında hataya düşülerek yazılı şekilde karar verilmesi,...


T.C.
Yargıtay
16. Ceza Dairesi


Esas No:2015/2564
Karar No:2017/4606
K. Tarihi:8.6.2017

Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi
Suç : Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve örgüte üye olma, Dolandırıcılık
Hüküm : 1-Sanıklar ..., ..., ... ve ... hakkında: Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçundan ayrı ayrı; TCK'nın 220/1, 53/1-3, 63. maddeleri uyarınca mahkumiyet
2-Sanıklar ..., ... ve ... hakkında: Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçundan ayrı ayrı; TCK'nın 220/2, 50/1-a, 52/2-4. maddeleri uyarınca mahkumiyet
3-Sanıklar ..., ..., ... ve ... hakkında: 1 ve 3 nolu eylemlerde mağdurlar ... ve ...'a karşı dolandırıcılık suçundan ayrı ayrı; TCK'nın
157/1, 50/2, 53/1-3, 63. maddeleri uyarınca mahkumiyet
4-Sanıklar ... ve ... hakkında: 2 nolu eylemde mağdur ...'e karşı dolandırıcılık suçundan ayrı ayrı; TCK'nın 157/1, 50/2, 53/1-3, 63. maddeleri uyarınca mahkumiyet
5-Sanıklar ..., ..., ..., ... ve ... hakkında: 4 nolu eylemde mağdur ...'ya karşı dolandırıcılık suçundan ayrı ayrı; TCK'nın 157/1, 50/2, 53/1-3, 63. maddeleri uyarınca mahkumiyet
6-Sanıklar ..., ... ve ... hakkında: 5 ve 7 nolu eylemlerde mağdurlar ... ve ...'ye karşı dolandırıcılık suçundan; TCK'nın 157/1, 50/2, 53/1-3, 63.
maddeleri uyarınca mahkumiyet.
7-Sanıklar ..., ... ve ... hakkında: 6 nolu eylemde mağdur ...'e karşı dolandırıcılık suçundan ayrı ayrı; TCK'nın 157/1, 50/2, 53/1-3, 63. maddeleri uyarınca mahkumiyet
8-Sanıklar ... ve ... hakkında: 9 nolu eylemde mağdur ...'e karşı dolandırıcılık suçundan ayrı ayrı; TCK'nın 157/1, 50/2, 53/1-3, 63. maddeleri uyarınca mahkumiyet
9-Sanıklar ... ve ... hakkında: 10 nolu eylemde mağdur ... Sekir'e karşı dolandırıcılık suçundan ayrı ayrı; TCK'nın 157/1, 50/2, 53/1-3, 63. maddeleri uyarınca mahkumiyet
10-Sanıklar ... ve ... hakkında: 12 nolu eylemde mağdur ...'ne karşı dolandırıcılık suçundan ayrı ayrı; TCK'nın 157/1, 50/2, 53/1-3, 63. maddeleri uyarınca mahkumiyet
11-Sanıklar ... ve ... hakkında:14 nolu eylemde mağdur ...'a karşı dolandırıcılık suçundan ayrı ayrı; TCK'nın 157/1, 50/2, 53/1-3, 63. maddeleri uyarınca mahkumiyet
12-Sanıklar ... ve ... hakkında: 18 nolu eylemde mağdur ...'a karşı dolandırıcılık suçundan ayrı ayrı; TCK'nın 157/1, 50/2, 53/1-3, 63. maddeleri uyarınca mahkumiyet

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Hükmedilen cezaların süresine göre bir kısım sanıklar ... ve ...'ın duruşmalı inceleme talebinin CMUK'nın 318. maddesine göre oybirliğiyle REDDİNE,
I-Sanık ... hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, sanıklar ..., ... ve ... hakkında kurulan örgüte üye olma ile katılan ...'ne karşı dolandırıcılık suçu dışındaki tüm dolandırıcılık suçlarından sanıklar hakkında kurulan hükümlerin incelenmesinde;
Sanıklar ..., ..., ..., ... ve .... hakkında katılan ...'ya, sanıklar ...,..... ve ... hakkında katılanlar ... ve ...'ye, sanıklar ... ve ... hakkında katılan ...'e karşı dolandırıcılık suçlarını, bir suç işleme kararının icrası kapsamında aynı suçu zincirleme şeklinde işlediklerinin anlaşılması karşısında tayin olunan temel cezada TCK'nın 43/1. maddesi uyarınca artırıma gidilmesi gerektiğinin gözetilmemesi aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.
Adli para cezalarının yerine getirilmemesi halinde 6545 sayılı Kanunla değişik 5275 sayılı Kanunun 106/3. maddesi uyarınca infaz aşamasında res'en uygulama yapılabileceğinden, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçundan kurulan hüküm fıkrasındaki TCK'nın 52/4. maddesi uyarınca yapılan ihtarat sonuca etkili görülmemiş; TCK'nın 58/9. maddesi bir ceza değil, cezaya bağlı olarak uygulanacak infaz rejimi ile ilgili bir kurum olup, bu konunun gerek Yargıtay Ceza Genel Kurulunun, gerekse Dairemizin yerleşik uygulamaları karşısında kazanılmış hak oluşturmayacağı gözetilerek kurulan hükümlerde anılan maddenin; ayrıca Anayasa Mahkemesinin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarih, 2014/140 E. 2015/85 K. sayılı iptal kararının TCK'nın 53. maddesinin uygulanması yönünden infaz aşamasında gözetilmesi mümkün görülmüştür.
Yapılan yargılama sonunda toplanan deliller karar yerinde incelenip sanıkların suçlarının sübutu kabul, olay niteliğine ve kovuşturma sonuçlarına uygun şekilde vasfı tayin edilmiş, cezaları azaltıcı sebebin niteliği takdir kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanıkların yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükümlerin ONANMASINA,
II-Sanıklar ..., ... ve ... hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma ile sanıklar ... ve ... hakkında katılan ...'ne karşı dolandırıcılık suçundan kurulan hükümlerin incelenmesinde;
1-Sanıklar ..., ... ve ... hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu yönünden;
Örgüt üyelerine talimat verme, inisiyatif kullanma gibi herhangi bir yöneticilik faaliyeti tespit edilemeyen sanıkların, Erzincan ili ve çevre illerde canlı hayvan almak isteyenleri tespit ederek sanık ... ile irtibata geçirdikleri ya da onun bilgisi dahinde mağdurlarla görüşerek kendilerini mal sahibi, hayvan bakıcısı, aracı gibi göstermekten ibaret eylemlerinin TCK'nın 220/2. maddesinde düzenlenen suç örgütüne üye olma suçunu oluşturduğu gözetilmeden yasal ve yeterli olmayan gerekçeyle suç vasfında hataya düşülerek yazılı şekilde karar verilmesi,
2-Katılan ...'ne karşı dolandırıcılık suçu yönünden;
Aynı fiil nedeniyle Erzincan 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 22.12.2011 tarih 2011/389 E. 2011/551 K. sayılı dosyasında sanıklar hakkında daha önceden açılmış bir dava bulunduğundan, açılan mükerrer davanın reddine karar verilmesi yerine yargılamaya devamla mahkumiyete karar vermesi,
3-Uygulamaya göre de;
TCK'nın 53. maddesinde düzenlenen hak yoksunluklarının uygulanması bakımından, Anayasa Mahkemesinin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarih, 2014/140 E. 2015/85 K. sayılı iptal kararının gözetilmesi lüzumu,
Kanuna aykırı, sanıkların ve Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin bu sebepten dolayı BOZULMASINA, 08.06.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Ekleme Tarihi: 4.1.2018 03:22:21.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim