Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargıtay 11. ceza dairesi e:2015/3095, k:2017/2083


Özet:

Suça konu sahte belgeleri farklı zamanlarda düzenlediği ve kullandığı tespit edilemeyen sanıkların sahte... .. plakalı araç için sahte satış vekaletnamesi, trafik tescil belgesi ve plaka ile satış yapmaktan ibaret eyleminde ; 5237 sayılı TCK'nın 43. maddesinin uygulanabilmesi için “bir suç işleme kararının icrası kapsamında, değişik zamanlarda bir kişiye karşı aynı suçun birden fazla işlenmesi gerektiği, suçun aynı anda bir kişiye karşı birden fazla işlenmesi halinde zincirleme suçun gerçekleşmeyeceği gözetilmeden TCK'nın 43. maddesi uygulanmak suretiyle fazla ceza tayini, ...


T.C.
Yargıtay
11. Ceza Dairesi


Esas No:2015/3095
Karar No:2017/2083
K. Tarihi:21.3.2017

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Resmi belgede sahtecilik
HÜKÜM : Mahkumiyet

Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin tahkikat neticelerine uygun olarak tecelli eden kanaat ve takdirine, tetkik olunan dosya içeriğine göre sanığın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine; ancak:
Suça konu sahte belgeleri farklı zamanlarda düzenlediği ve kullandığı tespit edilemeyen sanıkların sahte... .. plakalı araç için sahte satış vekaletnamesi, trafik tescil belgesi ve plaka ile satış yapmaktan ibaret eyleminde ; 5237 sayılı TCK'nın 43. maddesinin uygulanabilmesi için “bir suç işleme kararının icrası kapsamında, değişik zamanlarda bir kişiye karşı aynı suçun birden fazla işlenmesi gerektiği, suçun aynı anda bir kişiye karşı birden fazla işlenmesi halinde zincirleme suçun gerçekleşmeyeceği gözetilmeden TCK'nın 43. maddesi uygulanmak suretiyle fazla ceza tayini,
Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden, hükmün bu sebepten dolayı, 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nin 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, bozma kararının hükmü temyiz etmeyen sanık ...'a sirayet ettirilmesine, ancak sonuç ceza miktarı ertelemeye ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına engel oluşturduğu cihetle, yeniden yargılama yapılmasını gerektirmeyen bu hususta aynı Kanunun 322. maddesinde öngörülen yetkiye dayanılarak karar verilmesi mümkün olduğundan, hüküm fıkrasından her iki sanık hakkında TCK'nın 43. maddesi ile ilgili uygulamaların çıkartılarak her iki sanıkla ilgili bölümlere “sonuç cezanın 2 yıl 6 ay hapis olarak belirlenmesine ibaresinin eklenmesi suretiyle, sanıklar ... ve ... hakkındaki hükümlerin DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 21.03.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Ekleme Tarihi: 4.1.2018 03:22:19.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim