Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargıtay 11. hukuk dairesi e:2015/13377, k:2017/1216T.C.
Yargıtay
11. Hukuk Dairesi


Esas No:2015/13377
Karar No:2017/1216
K. Tarihi:1.3.2017

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada ... 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce bozmaya uyularak verilen 07/07/2015 tarih ve 2015/84-2015/1265 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili; müvekkilinin, kayısı üreticisi olup, 2010 yılı kayısı ürününü don ve diğer nedenlerle meydana gelecek hasarlara karşı sigorta ettirdiğini; kayısıların çiçek açıp, tozlaşma meydana geldikten sonra mart ayı içinde meydana gelen donmalardan etkilendiğini ve hasarın meydana geldiğini; bunun üzerine davalıya hasar ihbarında bulunduğunu, ancak zararın karşılanmadığını ileri sürerek; fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 28.948,00 TL'nin ihbar tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalıdan alınarak müvekkiline ödenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili; sigorta poliçesinin teminat kapsamının fenolojik olarak meyve bağlama dönemine girmesinden sonra başlaması nedeniyle davalı tarafa tazminat ödenmediğini ve davalının Bakanlar Kurulu Kararı gereğince 3.342,00 TL don afeti desteğinden faydalandığını savunarak haksız ve mesnetsiz davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkemece bozma ilamına uyularak, dava konusu taşınmazın sigorta poliçesi ile sigortalandığı, don olayının meyve bağlama döneminde meydana geldiği ve dava konusu parselde meydana gelen zararın 13.535,52 TL olduğu gerekçesiyle davacının davasının kısmen kabulü ile 13.535,52 TL'nin 31.07.2010 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine karar verilmiştir.
Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.
Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı vekilinin bütün temyiz itirazları yerinde değildir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, istek halinde aşağıda yazılı 27,70 TL harcın temyiz edene iadesine, 01/03/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Ekleme Tarihi: 4.1.2018 03:22:17.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim