Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargıtay 11. hukuk dairesi e:2015/13384, k:2017/1154T.C.
Yargıtay
11. Hukuk Dairesi


Esas No:2015/13384
Karar No:2017/1154
K. Tarihi:28.2.2017

MAHKEMESİ :TİCARET MAHKEMESİTaraflar arasında görülen davada ... 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nce verilen 14/07/2015 tarih ve 2014/319-2015/522 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili, müvekkili sigortalısının bulunduğu parselin bitişiğinde davalı şirketin yaptığı temel kazı hafriyat çalışması sırasında sigortalı iş yeri sahası içindeki servis yolunun bir bölümünün hafriyat yapılan temel çukuruna kayması nedeni ile yürüyüş yolunun ağaçları, çevre aydınlatma direkleri ve tel örgülerin devrilip parke taşları, elektrik tesisatı ve su deposunun zarar gördüğünü, hasarın meydana gelmesinde inşaat devam ederken gerekli önlemleri almayan davalı şirketin kusurlu olduğunu, hasar bedelini ödeyen müvekkilinin sigortalısının haklarına halef olduğunu ileri sürerek, 22.455,92 TL'nin ödeme tarihinden itibaren faiziyle davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, müvekkilinin dava konusu hasardan sorumluluğunun bulunmadığını, zararın hafriyat çalışması sırasında meydana geldiğini, müvekkil ile yapılan sözleşmenin sadece inşaat imalatına ilişkin olduğunu ayrıca, sigortalının zararının zaten giderilmiş olduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece iddia, savunma, toplanılan deliller, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, zarara sebep olan kazı hafriyat işleminin sigorta poliçesi ve teminatı kapsamında olmadığından davacının davalıya sigorta poliçesi hükümleri gereğince rücu etme hakkı bulunmadığı gibi, sigortalının ibrasının bulunduğu, alacağını davacı ... şirketine temlik etmediği, bu nedenle de davacının davalıdan hasar bedeli talep etme hakkının bulunmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.
Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.
Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 3,70 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 28.02.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Ekleme Tarihi: 4.1.2018 03:22:15.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim