Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargıtay 17. hukuk dairesi e:2015/13425, k:2017/806


Özet:

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda verilen hükmün temyizen tetkiki davacı vekili ve davalı vekilince istenmişse de davalı ...Ş. vekilince duruşma talep edilmiş olmakla duruşma için tayin edilen 31.01.2017 Salı günü davalı vekili Av. ...geldi. Davacı vekili Av. ... geldi. Temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve hazır bulunan davalı vekili ve davacı vekili dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü....

Davalı ... şirketi poliçesinde tedavi ve sürekli maluliyet teminatı vermiş olup, ayrıca bakıcı gideri teminatı bulunmamaktadır. Kaza nedeniyle mağdurun tedavisinin devam ettiği dönemdeki bakıcı gideri, tedavi gideri kapsamında ise de tedavinin tamamlanması sonrasında sürekli sakat kalması nedeniyle ortaya çıkan bakıcı giderleri sürekli maluliyet teminatı içinde değerlendirilmesi gerektiği kanaatinde olduğumdan somut olayda tedavinin tamamlanması sonrasında oluşan bakıcı giderine ilişkin hesaplanan tazminatın tedavi giderleri teminatından ödenmesine dair çoğunluk görüşüne katılmıyorum....


T.C.
Yargıtay
17. Hukuk Dairesi


Esas No:2015/13425
Karar No:2017/806
K. Tarihi:31.1.2017


MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda verilen hükmün temyizen tetkiki davacı vekili ve davalı vekilince istenmişse de davalı ...Ş. vekilince duruşma talep edilmiş olmakla duruşma için tayin edilen 31.01.2017 Salı günü davalı vekili Av. ...geldi. Davacı vekili Av. ... geldi. Temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve hazır bulunan davalı vekili ve davacı vekili dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü.

-K A R A R
-
Davacı vekili, 22/11/2010 tarihinde ... plakalı aracın karışmış olduğu tek taraflı trafik kazası sonucu araçta yolcu olan davacının ağır şekilde yaralanarak malul kaldığını, kazada araç sürücüsünün asli ve tek kusurlu olduğunu, kaza tarihi itibariyle ... plakalı aracın davalı ... şirketi nezdinde Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi bulunduğunu, davacının ömür boyu bakıcıya muhtaç olduğunu belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı kalarak 1.000,00 TL bakıcı giderinin olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep etmiştir, yargılama sırasında talebini 175.000 TL ye çıkarmıştır.
Davalı ... şirketi vekili, kaza tarihi itibariyle ... plakalı aracın poliçesinin müvekkili şirkette bulunduğunu, davacının poliçe kapsamındaki tazminat talebinin 18/01/2012 tarihi itibariyle karşılandığını, müvekkilinin ibra edildiğini, ayrıca bakıcı giderinin sigorta teminatı kapsamında kalmadığını belirterek davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, davanın kısmen kabulüne, 162.743,33 TL'nin 18/01/2012 tarihinden işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine, karar verilmiş, hüküm davacı vekili ile davalı vekilince temyiz edilmiştir.
Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, taraf vekillerinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, 1.480,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak duruşmada vekille temsil olunan davalıya verilmesine, 1.480,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak duruşmada vekille temsil olunan davacıya verilmesine, aşağıda dökümü yazılı 3.70 TL kalan onama harcının temyiz eden davacıdan alınmasına, aşağıda dökümü yazılı 8.365,44 TL kalan onama harcının temyiz eden davalıdan alınmasına 31/01/2017 gününde Üye ...'ın karşı oyu ve oyçokluğuyla karar verildi.
(Karşı Oy)KARŞI OY

Davalı ... şirketi poliçesinde tedavi ve sürekli maluliyet teminatı vermiş olup, ayrıca bakıcı gideri teminatı bulunmamaktadır. Kaza nedeniyle mağdurun tedavisinin devam ettiği dönemdeki bakıcı gideri, tedavi gideri kapsamında ise de tedavinin tamamlanması sonrasında sürekli sakat kalması nedeniyle ortaya çıkan bakıcı giderleri sürekli maluliyet teminatı içinde değerlendirilmesi gerektiği kanaatinde olduğumdan somut olayda tedavinin tamamlanması sonrasında oluşan bakıcı giderine ilişkin hesaplanan tazminatın tedavi giderleri teminatından ödenmesine dair çoğunluk görüşüne katılmıyorum.


Ekleme Tarihi: 4.1.2018 03:22:14.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim