Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargıtay 17. hukuk dairesi e:2015/13509, k:2017/6338


Özet:

Taraflar arasındaki trafik kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü: ...


T.C.
Yargıtay
17. Hukuk Dairesi


Esas No:2015/13509
Karar No:2017/6338
K. Tarihi:5.6.2017

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasındaki trafik kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacılar vekili; sürücüsü ..., işleteni davalı ... Tic. Ltd. Şti olan aracın 20/04/2010 tarihinde, davacı küçük ...'a çarptığını ve....'in yatağa bağımlı hale geldiğini, ... Sigorta AŞ tarafından davacılara 42.879,95 TL ödeme yapıldığını belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı kakmak kaydıyla 1.000,00 TL maddi tazminatın ve 100.000,00 TL manevi tazminatın ...'a, 50.000,00'er TL manevi tazminatın davacı ...'a ve ...'a kaza tarihinden işleyecek faizleri ile birlikte verilmesini talep etmiştir.
Davacı vekili; 29/04/2015 tarihli dilekçesi ile maddi tazminata ilişkin talebini 41.949,44 TL olarak ıslah etmiştir.
Davalılar vekili; sürücünün kusuru bulunmadığını, araç sigortası tarafından maddi tazminatın karşılandığını ve davalıların da ibra edildiğini, talebin fahiş olduğunu belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmişlerdir.
Mahkemece, davanın kısmen kabulü kısmen reddi ile 41.949,44 TL maddi tazminatın kaza tarihinden (20.04.2010) itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan
müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacı ...'a ödenmesine; ... için 15.000 TL, ... için 15.000 TL, ... için 20.000 TL manevi tazminatın kaza tarihinden (20.04.2010) itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacılara ödenmesine, fazlaya dair talebin reddine karar verilmiş; hüküm, davalılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde ve özellikle, oluşa uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporunda belirtilen kusur ile maluliyet oranının ve maddi tazminata ilişkin hesaplamanın hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına ve manevi tazminatın takdirinde B.K.nun 47. maddesindeki özel haller dikkate alınarak hak ve nesafet kuralları çerçevesinde hüküm kurulmuş olmasına göre, davalılar vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda dökümü yazılı 4.709,06 TL kalan onama harcının temyiz eden davalılardan alınmasına 05/06/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Ekleme Tarihi: 4.1.2018 03:22:10.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim