Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargıtay 1. ceza dairesi e:2016/4056, k:2017/1438


Özet:

a)- Dosya kapsamına göre; sanığın eşi olan mağduru bıçakla öldürmeye teşebbüs ettiği anlaşılan olayda; Adli Tıp Bursa Şube müdürlüğü tarafından düzenlenen 16/09/2014 tarihli raporda belirtilen kalp ve brakial ven yaralanmasına, hayati tehlike geçirmesine, kot kırığına neden olan bıçak yaralanmaları ile birlikte, yüzde sabit iz yönünden 6 ay sonra, duyu ve organlardan birinin işlevinin sürekli yitirilmesi veya zayıflaması yönünden ise 18 ay sonra rapor alınması gerektiğinin bildirilmesi karşısında, TCK'nun 35. madesinin uygulanmasına esas olmak üzere, yüzde sabit iz ile duyu ve organlardan birinin işlevinin sürekli zayıflaması ve yitirilmesi yönünden raporunun aldırılması, mağdurda meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı belirlendikten sonra 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası öngören TCK'nun 35. maddesi uyarınca yasal sınırlar dahilinde makul bir ceza belirlenmesi yerine eksik inceleme sonucu yazılı şekilde 15 yıl hapis cezasına hükmedilmesi, ...

b) - TCK'nun 53. maddesi ile yapılan uygulamada, Anayasa Mahkemesi'nin 24.11.2015 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürülüğe giren kısmi iptal kararı doğrultusunda sanığın hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,...


T.C.
Yargıtay
1. Ceza Dairesi


Esas No:2016/4056
Karar No:2017/1438
K. Tarihi:26.4.2017

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
SUÇ : Yakın akrabayı öldürmeye teşebbüs, mala zarar verme, konut dokunulmazlığını ihlal
HÜKÜM : TCK'nun 82/1-d, 35, 29, 62 ve 53. maddeleri uyarınca 8 yıl 4 ay hapis cezası
TCK'nun 151/1, 62 ve 51. maddeleri uyarınca 5 ay hapis cezası
TCK'nun 116/4, 62 ve CMK'nun 231. maddeleri uyarınca 1 yıl 3 ay hapis cezası ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması


TÜRK MİLLETİ ADINA

1- Sanık ...'in adının hüküm fıkrasının A-1 bendinde ... olarak yazılması mahallinde giderilebilir maddi hata olarak görülmüştür.
2- Katılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının sanık hakkında mala zarar verme suçundan kurulan hükmü temyize yetkisi bulunmadığı, katılan ... (...) vekilinin temyizinin ise bir haftalık yasal süreden sonra gerçekleştiği anlaşılmakla, temyiz taleplerinin CMUK.nun 317. maddesi uyarınca REDDİNE karar verilmiştir.
3- Sanık ... hakkında konut dokunulmazlığını ihlal suçundan CMK'nun 231/5. maddesi gereğince verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin karar aynı Kanunun 231/12. maddesi gereğince itiraz Yasa yoluna tabi olup temyiz kabiliyeti bulunmadığından, merciince incelenmek üzere, inceleme dışı bırakılmıştır.
4- Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık ...'in eşi olan mağdur ... ...(...)'e yönelik nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs ve mağdur ... ...e yönelik mala zarar verme suçlarının sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suçların niteliği tayin, cezayı azaltıcı haksız tahrik ve takdiri
indirim sebeplerinin nitelik ve derecesi takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde bozma nedenleri dışında isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık müdafiinin suç vasfına, katılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı vekilinin haksız tahrik bulunmadığına yönelen ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddiyle,
A)- Sanık ... hakkında mala zarar verme suçundan kurulan hükmün tebliğnamedeki düşünce gibi ONANMASINA,
B) Sanık ... hakkında nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs suçundan kurulan hükmün incelenmesinde;
a)- Dosya kapsamına göre; sanığın eşi olan mağduru bıçakla öldürmeye teşebbüs ettiği anlaşılan olayda; Adli Tıp Bursa Şube müdürlüğü tarafından düzenlenen 16/09/2014 tarihli raporda belirtilen kalp ve brakial ven yaralanmasına, hayati tehlike geçirmesine, kot kırığına neden olan bıçak yaralanmaları ile birlikte, yüzde sabit iz yönünden 6 ay sonra, duyu ve organlardan birinin işlevinin sürekli yitirilmesi veya zayıflaması yönünden ise 18 ay sonra rapor alınması gerektiğinin bildirilmesi karşısında, TCK'nun 35. madesinin uygulanmasına esas olmak üzere, yüzde sabit iz ile duyu ve organlardan birinin işlevinin sürekli zayıflaması ve yitirilmesi yönünden raporunun aldırılması, mağdurda meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı belirlendikten sonra 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası öngören TCK'nun 35. maddesi uyarınca yasal sınırlar dahilinde makul bir ceza belirlenmesi yerine eksik inceleme sonucu yazılı şekilde 15 yıl hapis cezasına hükmedilmesi,
b) - TCK'nun 53. maddesi ile yapılan uygulamada, Anayasa Mahkemesi'nin 24.11.2015 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürülüğe giren kısmi iptal kararı doğrultusunda sanığın hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,
c) Duruşmada kendisini vekil ile temsil ettiren katılan Aile ve Sosyal Politikalar bakanlığı lehine vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiğinin düşünülmemesi,
Bozmayı gerektirmiş olup, sanık müdafii ile katılan Aile ve Sosyal Politikalar bakanlığı vekilinin temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görüldüğünden, hükmün tebliğnamedeki düşünceye uygun olarak BOZULMASINA, 26/04/2017 gününde oybirliği ile karar verildi.
Ekleme Tarihi: 4.1.2018 03:22:07.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim