Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargıtay 11. hukuk dairesi e:2015/13640, k:2017/1662T.C.
Yargıtay
11. Hukuk Dairesi


Esas No:2015/13640
Karar No:2017/1662
K. Tarihi:20.3.2017

MAHKEMESİ :TİCARET MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada ... 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nce verilen 11/06/2015 tarih ve 2014/916-2015/310 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili, müvekkili ... Sigorta A.Ş.'ye nakliyat abonman sigorta poliçesi ile sigortalı ... A.Ş.'ye ait emtianın davalı şirket tarafından ... dışına deniz yolu ile taşınırken ıslanması sonucu hasar gördüğünü, söz konusu emtia hasarı sebebiyle davacı şirket tarafından sigortalısına 14/05/2012 tarihinde toplam 7.188,18 TL tazminat ödendiğini davacı şirketin sigortalısının halefi sıfatıyla davalıya karşı 17/02/2012 tarihinde ... 8. İcra Müdürlüğünün 2013/51 esas sayılı dosyasında ilamsız icra takibi başlattığını, yetkisizlik ile dosyanın ... 7. İcra Müdürlüğü'nün 2013/4898 esas kaydına yapıldığını, söz konusu takibe davalı şirket tarafından itirazda bulunularak takibin durduğunu, yapılan itirazın iptali ile %20 icra inkar tazminatına hükmedilmesini talep etmiştir.
Davalı vekili, müvekkili şirketin ...'de ... Ltd. Şti'nin acentesi olduğunu, bu durumun konşimento fotokopisi ve ... Liman Başkanlığının kayıtları ile sabit olduğunu, TTK'nın 105. maddesinin amir hükmü gereğince taşıyıcıya karşı açılacak davalarda acentelere ancak taşıyıcıya izafeten husumet yöneltilmesi gerektiğini, bu sebeple husumet nedeniyle davanın reddine karar verilmesi gerektiğini; taşıma süresinin üzerinden bir yıl geçmekle alacak talebinin zaman aşımına uğradığını, hasar bildiriminin süresinde yapılmadığını, konişmentoda yetki sözleşmesi yapıldığını, yetkili mahkemelerin İngiltere-Londra mahkemesi olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.
Mahkemece tüm dosya kapsamına göre; taşımaya konu ... nolu konişmento gereğince sigortalı emtianın ...'ten İngiltere'deki alıcısına taşınarak teslim edildiği, konişmento içeriğine göre emtianın taşınması işini ... Ltd. Şti. isimli şirket yüklenmiş olup davalı şirketin acente sıfatıyla konişmentoyu müvekkili adına imzaladığı, davalı acenta tarafından navlun faturasının taşıyan müvekkili adına düzenlenmiş olduğu, taşıma sözleşmesinden doğan hak ve borçların taşıyan müvekkiline ait olduğu anlaşılmakla 6762 sayılı TTK'nın 119/2, 6102 sayılı TTK'nın 105/2 madde hükümlerine göre davanın acenteye karşı taşıma işini üstlenen taşıyan şirkete izafeten açılmadığı, doğrudan davalı acenteye karşı dava açılmasının ve icra takibi yapılmasının mümkün olmadığı, bu nedenle davalı acentanın pasif husumet ehliyetinin bulunmadığı ayrıca itirazın iptali davası olabilmesi için geçerli bir icra takibi olması gerektiği, davalı acenta hakkında doğrudan icra takibi yapılamayacağından HMK 114/2 ve 115/2 maddeleri gereğince dava şartı yokluğu nedeniyle davanın usulden reddine karar verilmiştir.
Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.
Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 3,70 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davacıdan alınmasına, 20/03/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


İlgili Maddeler
Ekleme Tarihi: 4.1.2018 03:22:02.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim