Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargıtay 17. hukuk dairesi e:2015/13752, k:2017/6817


Özet:

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:...


T.C.
Yargıtay
17. Hukuk Dairesi


Esas No:2015/13752
Karar No:2017/6817
K. Tarihi:15.6.2017

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-

Davacı vekili, davacıların murisi ...'in 01/11/2013 tarihinde sevk ve idaresindeki ...plakalı aracın kusurla meydana gelen tek taraflı ölümlü ve maddi hasarlı kazada hayatını kaybettiğini, ...plakalı aracın kaza tarihinde ... Sigorta AŞ ye ... poliçesi ile sigortalı olduğunu, kaza tarihi itibari ile ölüm ve sakatlık sorumluluk limitinin 250.000,00 TL olduğunu, bu nedenlerle ... için 2.000,00 TL, ... için 2.000,00 TL, anne ... için, 2.000,00 TL olmak üzere toplam 6.000,00 TL 'nin faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile davacılara ödenmesine karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı vekili, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan kanıtlara göre; davanın kabulü ile, davacı ... için 995,18 TL, davacı ... için 13.444,15 TL, davacı ... için 64.823,67 TL maddi tazminatın dava tarihinden (29.05.2014) başlamak üzere işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan (poliçe limiti ile sınırlı olarak) tahsili ile davacılara ödenmesine karar verilmiş; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1- Davalı vekilinin davacı ... lehine hükmedilen 995,18 TL tazminata ilişkin temyiz itirazlarının incelenmesinde; 6100 sayılı HMK'nın geçici 3/2. maddesi
delaletiyle 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427. maddesinde öngörülen kesinlik sınırı 2015 yılı için 2.080,00 TL'dir. Davacı ... için 995,18 TL olarak hükmedilen tazminat miktarı itibari ile kesinlik sınırının altında olup davalı vekilinin davacı ... lehine hükmedilen tazminata ilişkin temyiz dilekçesinin reddi gerekmiştir.
2-Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda, (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin davacı ... lehine hükmedilen tazminata ilişkin temyiz dilekçesinin reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda dökümü yazılı 5.321,27 TL kalan onama harcının temyiz eden davalıdan alınmasına 15/06/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.İlgili Maddeler
Ekleme Tarihi: 4.1.2018 03:22:01.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim